รับสมัครด่วน
Nov 22, 2019
Warehouse Supervisor
pin locationLocation
pin location
Bang Sao Thong, Samut Prakan
salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • รับผิดชอบการควบคุมและดูแลงานของแผนกคลังสินค้าทั้งหมด ประกอบด้วย
 • 1.ควบคุมและดูแลการรับเข้าวัตถุดิบ (Raw material)
 • 2.ควบคุมและดูแลการเบิกจ่ายวัตถุดิบ (Raw material)
 • 3.ควบคุมและดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานคลังสินค้าให้เป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐาน และขั้นตอนความปลอดภัย
 • 4.ควบคุมและดูแลการรับเข้าของสินค้าสำเร็จรูป (Finish goods)
 • 5.ควบคุมและดูแลการโหลดสินค้าสำเร็จรูปให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง
 • 6.บริหารงานทางด้านระบบคุณภาพภายในคลังสินค้า
 • 7.บริหารงานทางด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพต่างๆ เช่น 5ส, QCC, TPM, KAIZEN
 • 8.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 2. มีประสบการณ์ในงานคลังสินค้าระดับหัวหน้างาน 3 ปีขึ้นไป
 3. มีความรู้เบื้องต้นในระบบคุณภาพ เช่น ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, GMP
 4. ทักษะการประสานงานดี และมีทักษะการแก้ปัญหางานดี
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office ได้ดี โดยเฉพาะ Excel/PowerPoint
 6. มีทักษะภาษาอังกฤษดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 7. *สามารถทำงานวันเสาร์ 1 ครั้ง/เดือนได้
Benefits
 • 1.โบนัสตามผลประกอบการ
 • 2.ค่าล่วงเวลา
 • 3.ค่าอาหาร
 • 4.เบี้ยขยัน
 • 5.รถรับ-ส่ง เส้นทางที่บริษัทกำหนด
 • 6.ทำงานจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นเสาร์ที่กำหนดเป็นวันปฎิบัติงาน
 • 7.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 8.ค่ารักษาพยาบาล
 • 9.ประกันสุขภาพหมู่
 • 10.ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ
 • 11.เงินรางวัลอายุงาน
 • 12.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 13.ท่องเที่ยวกลางปี
 • 14.จัดเลี้ยงงานปีใหม่
 • 15.ชุดยูนิฟอร์ม
 • 1ุ6.การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
How to apply
 • - สมัครผ่าน jobthai
 • - Email
 • - กรอกใบสมัครที่ป้อม รปภ.
 • หลักฐานการสมัคร
 • -วุฒิการศึกษา
 • -รูปถ่าย 1 รูป
 • -สำเนาบัตรประชาชน
 • -สำเนาทะเบียนบ้าน
 • -ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
944 หมู่ 15
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan 10570
Tel. : 02-313-1360
Email : thaiPigeon_40@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-313-1361
Location
พื้นที่ปฎิบัติงาน WHA ถนนคลองส่งน้ำ กม.4
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan
Directions
 • 1.รถเมล์สาย 132
 • 2.รถตู้สายเคหะบางพลี
 • 3.รถตู้สายเทพารักษ์
 • 4.รถสองแถวรอบเคหะบางพลี
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.