Oct 18, 2019
Finance and Accounting Manager/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
pin locationLocation
pin location
Bang Kruai, Nonthaburi
salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • บริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินให้เป็นไปตามระบบและมาตรฐานการบัญชี
 • ดูแลจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ หรือมีประสบการณ์การจัดทำงบ Consolidate จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการบันทึกบัญชี
 • วางแผนภาษีอากร ตรวจสอบการนำส่งภาษีประจำเดือน ประจำปี
 • ควบคุมระบบทรัพย์สินให้เป็นไปตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอ
 • ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัท ตรวจสอบการใช้งบประมาณให้ถูกต้องเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้
 • คุณสมบัติ
Qualifications
 1. เพศ ชาย/หญิงอายุ 25 - 40 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชีและได้รับ CPA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีประสบการณ์การทำบัญชี5-10ปี ขึ้นไปและอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการไม่น้อยกว่า 3 ปี
 4. มีความรู้ทางกฎหมายภาษี หรือ มาตรฐานทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง
 5. มีใบอนุญาตในการจัดทำบัญชี (CPD)
 6. ประสบการณ์การทำงานบนระบบ ERP หรือระบบ Formula ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง
 8. มีประสบการณ์ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
 • - สมัครผ่านทาง JobThai
 • - ส่งผ่านอีเมล
 • - walk in
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท เทราไบร้ท์ จำกัด
99/99 หมู่ 4
Sala Klang Bang Kruai Nonthaburi
Tel. : 090-415-0899
Email : terabright1_14@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
ใกล้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
Sala Klang Bang Kruai Nonthaburi
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.