รับสมัครด่วน
Oct 14, 2019
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส/ Senior Recruitment Officer
pin locationLocation
pin location
Bang Na, Bangkok
salary iconSalary
salary icon25,000 - 32,000 บาท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • •รับผิดชอบงานสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
 • •บริหารจัดการเรื่องของการจัดทำและพัฒนา JD, JS, Organization Chart
 • •ดูแลรับผิดชอบการสมัครงาน และการหาช่องทางเปิดรับสมัครงานใหม่ๆ
 • •ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานจัดหางาน,สถาบันการศึกษา เพื่อการ
 • ประกาศโฆษณารับสมัครงาน
 • •ดำเนินการจัดเตรียมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และติดตามผลการทดลองงาน
 • •จัดทำรายงานประจำสัปดาห์, ประจำเดือนหรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศชาย - หญิง อายุ 30 - 35 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์/รัฐศาสตร์/จิตวิทยา/บริหารธุริกจ/การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถทำงานเชิงรุก มีความคิดริเริ่ม
 4. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
 5. มีใจรักงานบริการ ชอบงานที่ได้ติดต่อ พบปะ มีความห่วงใย เอาใจใส่อย่างจริงใจ และให้ความ ช่วยเหลือผู้อื่น
 6. มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 7. สามารถใช้งาน คอมพิวเตอร์ MS. Office WORD ได้ดี
 8. มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Benefits
 • 1. โบนัส 2 ครั้งต่อปี (ตามผลประกอบการ)
 • 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 10 %
 • 3. ปรับเงินเดือนประจำปี
 • 4. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 5. ท่องเที่ยวประจำปี
 • 6. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ประจำปี (กีฬาสี, งานสังสรรค์ประจำปี, กิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ)
 • 7. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • 8. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น (ณาปนกิจ, อุปสมบท ฯลฯ)
 • 9. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพ
 • 10. Commission (เฉพาะตำแหน่ง)
 • 11. ค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่)
 • 12. เสื้อฟอร์มพนักงาน
 • 13. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะตำแหน่ง)
 • 14. ข้าวกล่อง OT
 • 15. ฟิตเนสชั้นนำ (ราคาพิเศษสำหรับองค์กร)
 • 16. สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • 17. ส่วนลดพิเศษ คลีนิคทันตกรรม , โรงพยาบาล
 • 18. วันหยุดประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี
 • 19. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) 6 วันต่อปี
 • 20. วันหยุดสำหรับกิจธุระ (ลากิจ) 7 วันต่อปี
 • และสวัสดิการอื่นๆที่พร้อมดูแลคุณ
How to apply
 • - ส่งใบสมัครทาง E-Mail recruit@dtc.co.th , hr.dtcgps@gmail.com
 • - ส่งใบสมัครตามที่อยู่บริษัท
 • - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • - สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
Contacts
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
63 ซ.สรรพาวุธ 2 ถ.สุขุมวิท
Bang Na Nuea Bang Na Bangkok
Tel. : 1176 ต่อ 103 , 107, มือถือ 063-205-0664
Email : dtc14_156@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-744-7667
Location
Bang Na Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.