รับสมัครด่วน
Oct 10, 2019
Customer Services Coordinator
pin locationLocation
pin location
mrt iconPhra Ram 9
salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • จัดทำเอกสาร, ข้อมูลนำเสนอPresentation การบรรยายในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นสื่อการสอนและการอบรม
 • อบรมแนะนำการใช้โปรแกรมภายในขิงบริษัท (MS, Operation Program, Avaya)
 • จัดแผนการฝึกอบรม,ดำเนินการฝึกอบรมและบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานสาขาและแผนกปฏิบัติการ ตามหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย
 • ร่วมวางแผน ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานพนักงาน ร่วมกำหนดแนวทางการบริหารงานของฝ่ายฯ เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน
 • ร่วมวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และหาแนวทางป้องกันปัญหา ข้อเสนอแนะ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เป้าหมายของฝ่ายฯ.oc9j]tgfnvo
 • ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย เพื่อมาฝึกอบรมพนักงานของบริษัท และข้อสอบการวัดประเมินผล
 • ปรับปรุงพัฒนาข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลบริการให้มีคุณภาพและความทันสมัยอยู่เสมอ
 • เป็นวิทยากรให้กับหลักสูตรที่ตนเองได้รับผิดชอบได้ทุกหลักสูตร ตามที่บริษัทได้มอบหมายให้
 • เก็บรวบรวมไฟล์ Knowledge ต่างๆ เป็น Modules
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า เช่น การจัดทำรายงาน การทำไฟล์ข้อมูลนำเสนอ Presentation
Qualifications
 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. มีความคล่องตัว และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 3. ขยัน อดทน กระตือรือร้น ซื่อสัตย์
 4. มีทัศคติที่ดี มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 5. มีทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 7. มีความรู้ความสามารถพื้นฐานของMS Office(Word, Excel, Power Point) เป็นต้น
 8. หากสามารถสื่อสารเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษจะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. หากมีประสบการณ์งานด้านData Analyst พิจารณาเป็นพิเศษ
 10. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้บางโอกาส
Benefits
 • - วันลาพักร้อน 7 วันต่อ 1 ปี
 • - เงินโบนัสตามผลงาน
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
How to apply
 • - สมัครผ่าน JobThai
 • - สัมภาษณ์รู้ผลทันที !!
Contacts
Recruitment (ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)
Flash Express
เลขที่ 65 ชั้น 5 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ พระราม9
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok
Email : flashexpress_166@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok
Directions
- เดินทางโดยใช้ MRT ลงสถานีพระราม9 ประตู3 และเดินต่อ อีก 5 นาทีหรือจะใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.