Nov 19, 2019
Restaurant Manager ร้าน SO Asean Café & Restaurant สาขา สามย่านมิตรทาวน์
pin locationLocation
pin location
mrt iconSam Yan
salary iconSalary
salary iconN/A
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • บริหารร้านอาหารโดยวางแผนการทำงาน ควบคุมค่าใช้จ่าย/รายได้ ภายในสาขา เช่น ยอดขาย,ต้นทุนค่าแรง,ต้นทุนขาย และบริหารพนักงานในสาขารวมถึงการคิดแผนการทำงานในการเพิ่มยอดขายให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
 • - รับนโยบายจากผู้จัดการเขตมาแปลงเป็นเนื้องาน
 • - มอบหมาย กระจายงานให้ผู้ช่วยผู้จัดการ และหัวหน้านำไปถ่ายทอดให้พนักงานปฏิบัติ
 • - ควบคุมค่าใช้จ่าย/รายได้ ภายในสาขา เช่น ยอดขาย,ต้นทุนค่าแรง,ต้นทุนขาย ให้อยู่ในยอดของการประมาณการไว้
 • - ติดตามตรวจสอบงานที่มอบหมายให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด พร้อมทั้งดูแลพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ
 • - ดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการ ตรวจเติมสิ่งของที่ขาดตามโต๊ะ หรือเมื่อลูกค้าต้องการ
 • - ดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการ ตรวจเติมสิ่งของที่ขาดตามโต๊ะ หรือเมื่อลูกค้าต้องการ
 • - ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ รับฟังคำแนะนำ คำติชมจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข
 • - ควบคุมคุณภาพอาหารจากครัวกลาง หรือ Supplier ให้พร้อมบริการเสิร์ฟแก่ลูกค้า
 • - ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งหมดให้พอเพียงกับการบริหารลูกค้า
 • - ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ การใช้วัสดุสิ้นเปลือง การแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ
 • - สัมภาษณ์ วางแผน และฝึกอบรมพนักงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • - ตรวจสอบตารางเวลาการทำงานพนักงานพร้อมกับบันทึกวันลาต่างๆ
 • - ตรวจนับเงินขายก่อนนำเข้าธนาคาร
 • - ปฏิบัติงาน และตรวจสอบงานเอกสารต่างๆ
 • - จัดประชุมภายในสาขาเดือนละ 2-3 ครั้ง
 • - สรุปงานสิ้นเดือน วิเคราะห์ P&L และแนวทางแก้ไข
 • - ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • * หมายเหตุ Restaurant Manager ต้องมาฝึกงานที่สาขา CW Tower จนกว่าร้านใหม่จะเปิด
Qualifications
 1. จบปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่าด้วยประสบการณ์
 2. ประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดการสาขาร้านอาหารอย่างน้อย 2 ปี หรือผู้ช่วยผู้จัดการร้านอย่างน้อย 3 ปี
 3. สามารถทำงานเป็นกะได้
 4. รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถย้ายสาขาได้
Benefits
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - ประกันชีวิต
 • - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • - ชุดพนักงาน
 • - โบนัส ฯลฯ
How to apply
 • - สมัครผ่าน JobThai
 • - สมัครทาง Email
 • - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์
 • https://careers.thaibevgroup.com
Contacts
คุณประภากร กำลังมา
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
Tel. : 065-558-3315
Email : thaibev_579@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
ร้าน So asean cafe & Restaurant สาขาสามย่านมิตรทาวน์
Wang Mai Pathum Wan Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.