Sep 20, 2019
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย Asst.Manager (B2B) HO
pin locationLocation
pin location
Yan Nawa, Bangkok
salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1.เปิดลูกค้าใหม่ตามช่องทางที่ได้รับมอบหมาย
 • 2.วางแผนพัฒนาสินค้าใหม่ร่วมกับลูกค้าให้ติดตามจนสินค้าออกสู่ตลาด
 • 3.วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด เช่น พฤติกรรมการบริโภค ภาวะเศรษฐกิจ และพัฒนาสินค้าให้เข้ากับสถานการณ์ และความต้องการ
 • 4.วิเคราะห์คู่แข่งในช่องทางต่างๆ นำข้อมูลคู่แข่งมาวิเคราะห์ และนำเสนอกลยุทธ์การทำการตลาดให้แข่งขันได้
 • 5.ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • 6.วางแผนจัดกิจกรรมการตลาดทั้งใน และนอกสถานที่กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
Qualifications
 1. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 2. เจรจาโน้มน้าว จูงใจ คนได้
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 4. มีทักษะการขาย และความอดทนต่อแรงกดดันสูงได้
 5. จัดทำเอกสารรายงานต่างๆ พร้อมทั้งนำเสนองาน
 6. มีความรู้เรื่องการตลาด และติดตามข่าวสารอยู่เสมอ
 7. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้
 8. มีรถยนต์ส่วนตัวเป็นของตนเอง
How to apply
 • สมัครผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)
 • ส่งจดหมายสมัครงาน
 • สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ ถึง วันเสาร์เวลา 8.00 - 16.00 น.
 • Submit online application: www.thaiuniongroupcareer.com/register/en
 • More vacancies visit: www.thaiuniongroupcareer.com/jobs/en
Contacts
คุณเอกสิทธิ์ สมศรียานุภาพ (เอก)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
103 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel. : 081-889-1664
Email : thaiuniongroup_268@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 034-816-499
Location
103 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.