Oct 11, 2019
Asst. Product Engineer Manager
pin locationLocation
pin location
bts iconSaphan Khwai
salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างและประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1) วิเคราะห์สภาพการแข่งขันทางการตลาด เพื่อวางแผนการตลาด,กำหนดกลุ่มสินค้า, กำหนดทิศทางการขาย, การส่งเสริมการขายของแต่ละกลุ่มสินค้า
 • 2) วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • 3) วางแผนการเลือกใช้สื่อและการส่งเสริมการขาย
 • 4) วางแผนการสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
 • 5) ปรับปรุงแคตตาล็อคสินค้า
 • 6) จัดทำรายงานสรุปผลงานและยอดขาย
 • 7) ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ
 • 8) มีส่วนร่วมในการจัดอมบรมสัมมนาผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าและพนักงาน
 • 9) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 2. การศึกษา ปริญญาตรี-โท ด้านวิศวกรรมฯ , การตลาด , การบริหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านงานขายหรือการตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี
 4. มีประสบการณ์การบริหารงานขายหรือการตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี
 5. หากมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เครื่องมือวัด,ระบบควบคุม, PLC ไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน, มนุษยสัมพันธ์ดี, ขยัน, ซื่อสัตย์, อดทน
 7. ขับรถยนต์ได้ และ มีในอนุญาตขับขี่
 8. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 9. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ เว้นวันเสาร์ได้
Benefits
 • -เบี้ยขยัน (เบี้ยมาเช้า)
 • -ประกันอุบัติเหตุ
 • -Incentive (บางตำแหน่ง)
 • -เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
 • -โบนัสประจำปี
 • -ปรับเงินเดือนประจำปี
 • -ค่าล่วงเวลา
 • -ชุดฟอร์มพนักงาน
 • -เงินช่วยเหลือ งานแต่งงาน,งานศพ,งานอุปสมบท
 • -วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน
 • -ฝึกอบรมพัฒนาความรู้
 • -ความก้าวหน้าในสายงาน
How to apply
 • - ส่ง Resume มาที่ E-mail
 • - สมัครผ่าน JobThai
 • - ส่งจดหมายสมัครงานมาตามที่อยู่บริษัทฯ
Contacts
ส่วนทรัพยากรบุคคล
บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
888 ถนนพหลโยธิน
Samsen Nai Phaya Thai Bangkok
Tel. : 02-299-3000 ต่อ 7631 มือถือ 086-996-6446
Email : sangchaimeter_43@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-616-8061-4
Location
Samsen Nai Phaya Thai Bangkok
Directions
- เดินทางโดย BTS ลงสถานีสะพานควาย , - รถโดยสารประจำทาง ปอ.8,44,27 ปอ.510,29,39,26,34,52 ปอ.63,177, ปอ.509,524,28,157
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.