Oct 17, 2019
Regional MiniCS Supervisor(Bangna-Lasalle)
pin locationLocation
pin location
Bang Na, Bangkok
salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • -ควบคุมประสิทธิภาพและการทำงานของพนักงานMini-CS ตามศูนย์กระจายสินค้าที่ได้รับผิดชอบ
 • -วางแผนและจัดการการสื่อภายในและตระหนักถึงทิศทางของงองค์กรเพื่อให้ลุล่วงภารกิจการนำส่งสินค้า
 • -จัดการกำลังคนที่สาขาและบริหารจัดการทำงาน,ตรวจสอบการทำงานของพัสดุมีปัญหาในทุกๆวันจากศูนย์กระจายสินค้าที่รับผิดชอบ
 • -ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหา ค้นหาติดตามพัสดุ รวมถึงวิธีการพูดคุยกับพนักงานMini-CS เวลาให้คำแนะนำแก่ลูกค้า เช่น มาตรฐานการรับ/คุยโทรศัพท์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ในการใช้บริการของบริษัท รวมถึงการจัดการสรุปสายที่รับในแต่ละวันของพนักงานแต่ละพื้นที่
 • -ติดตามและรายงานเกี่ยวกับการทำงานพนักงาน Mini-CS รวมถึงสรุปการลา การขาด มาสายของพนักงาน
 • -ดูแล บริหาร, ตรวจสอบพัสดุที่นำส่งในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้สินค้านำส่ง สำเร็จ
 • -ตรวจสอบประสิทธิภาพของการทำงานจนปิดงาน วิเคราะห์/จัดทำรายงาน สรุปผลการทำงาน(KPI)ของทีมเป็นรายวัน,รายสัปดาห์
 • -ดูแลงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. มีใจรักงานบริการ, อัธยาศัยดี, มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 3. มีทัศคติที่ดี มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 4. มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบ ความกระตือรือร้นในการทำงานและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
 5. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และฝ่ายปฎิบัติการจะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
 6. ตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 7. หากมีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานด้านบริการลูกค้าหรือ Call Center จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. มีความรู้ความสามารถพื้นฐานของMS Office(Word, Excel, Power Point) เป็นต้น
 9. หากสามารถสื่อสารเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษจะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้บางโอกาส
Benefits
 • - วันลาพักร้อน 7 วันต่อ 1 ปี
 • - เงินโบนัสตามผลงาน
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
How to apply
 • - สมัครผ่าน JobThai
 • - สัมภาษณ์รู้ผลทันที !!
Contacts
Recruitment (ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)
Flash Express
เลขที่ 65 ชั้น 5 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ พระราม9
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok
Email : flashexpress_191@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Bang Na Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.