Oct 10, 2019
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย/ทนายความ
pin locationLocation
pin location
Dusit, Bangkok
salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • 1.งานบริการทางกฎหมาย,การให้คำแนะนำความเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายและเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัท
 • 2.วางแผน กำหนดมาตรการป้องกัน วิเคราะห์ได้ทุกมติ
 • 3.งานนิติกรรม/สัญญาทางกฎหมายในการทบทวนและร่างสัญญาจ้างข้อตกลง,การเจรจาต่อรองเงื่อนไขของสัญญาต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบายและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมทั้งการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญาต่างๆให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 • 4.รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี สรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย จัดทำคำฟ้อง เพื่อฟ้องคดี สืบพยานคำให้การต่อสู้คดีได้อย่างถูกต้องคำคู่ความอื่นๆ เพื่อเสนอต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • 5. บอกกล่าวทวงถาม เจรจาต่อรอง ประนีประนอมยอมความ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้ลูกหนี้ชำระหนี้ภายในระยะเวลาพอสมควร ก่อนฟ้อง และหลังฟ้องคดีต่อศาล
 • 6.เร่งรัดหนี้สิน นำคำบังคับ ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี เพื่อดำเนินการบังคับคดี ยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาต่อไป
 • 7. ติดตามผลคำพิพากษาของศาล และปฏิบัติตามคำพิพากษาเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
 • 8.ดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทมอบหมายในทางคดีทำหน้าที่ต่างๆตามที่นักกฎหมายประจำบริษัทพึงกระทำ
Qualifications
 1. ชาย, หญิง , อายุ : 25 - 45 ปี
 2. ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านกฎหมาย/นิติศาสตร์
 3. มีประสบการณ์การตรวจสอบแก้ไขหรือยกร่างสัญญาอย่างน้อย1-3ปีขึ้นไป
 4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในการดำเนินคดี
 5. มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ การคิดเป็นเหตุเป็นผล และทักษะการสื่อสารที่ดี มีทักษะการทำงานเชิงรุก
 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office
 7. มีทัศนคติที่ดี เปิดกว้างสำหรับการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง
 8. หาก ได้รับประกาศนียบัตรสอบไล่ได้ความรู้เนติบัณฑิต และมีใบอนุญาตว่าความ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Benefits
 • - เงินเดือน
 • - โอที
 • - ประกันสังคม
 • - เบี้ยเลี้ยง ปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - วันหยุดประจำสัปดาห์
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • - วันหยุดตามประเพณี (ตามกฏหมายกำหนด)
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท) และสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
 • - ประกันอุบัติเหตุ(เฉพาะตำแหน่ง)
 • - อบรมสัมมนา,งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - ท่องเทียวต่างประเทศ (เฉพาะตำแหน่ง)
 • - เงินช่วยเหลือพิเศษ (กรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)
How to apply
 • - สมัครด้วยตนเอง (จะได้รับการสัมภาษณ์ ทันที!!!)
 • - ส่งใบสมัครทาง Email
 • * สมัครและสัมภาษณ์งาน ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. *
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)เลขที่ 1256/9
Thanon Nakhon Chaisi Dusit Bangkok
Tel. : 02-243-8000
Email : iadth_159@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-241-4131
Website : www.iadth.com
Line ID: hr.pw
Location
Thanon Nakhon Chaisi Dusit Bangkok
Directions
ขึ้นรถเมล์สาย 14 ตรงฝั่งโรงพยาบาลราชวิถี โดยนั่งมาลงป้ายตลาดราชวัตร
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.