Oct 16, 2019
ผู้จัดการส่วนควบคุมความปลอดภัยและสุขอนามัย
pin locationLocation
pin location
bts iconSiam
salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • -หน้าที่ตามกฎหมาย 12 ข้อ
 • -Up date , SOP,WI,คู่มือความปลอดภัย
 • -ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการ
 • -อบรมให้ความรู้พนักงานและผู้รับเหมา
 • -ทำเอกสารส่งกรมแรงงานประจำปี
Qualifications
 1. ไม่จำกัดเพศอายุ 35 ปีขึ้นไป
 2. จบวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาเกี่ยวข้อง
 3. สามารถทำงาน 6 หยุด 1 ได้
 4. มีประสบการณ์ จป. อย่างน้อย 7-10 ปีขึ้นไป
Benefits
 • - โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันสุขภาพ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี กับโรงพยาบาลชั้นนำ
 • - โครงการสวัสดิการสะสมทรัพย์เพื่อเกษียณอายุ แบบสมัครใจ กับ AIA
 • - โครงการประกันอุบัติเหตุ
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน 3 ชุด/ปี (เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
 • - คูปองอาหาร สำหรับวันทำงานพิเศษ
 • - โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 • - เงินกู้ยืมต่างๆ
 • - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน และครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • - วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • - บ้านพักสวัสดิการ(เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
 • - ที่จอดรถฟรี สำหรับพนักงาน(ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป)
 • - บัตรส่วนลดในการซื้อสินค้า สำหรับพนักงาน 20%(เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
 • รางวัลอายุยาวนาน และรางวัลเบี้ยขยัน
How to apply
 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น 6 ฝั่งนอร์ท อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
 • ส่ง Resume พร้อมแนบไฟล์ผลงานได้ที่ E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai
 • หมายเหตุ ไม่รับพิจารณาใบสมัครงานทาง Fax
 • เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
 • 1. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
 • 2. สำเนาบัตรประชาชน
 • 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 • 4. สำเนารับรองวุฒิการศึกษา
 • 5. สำเนาเอกสารการผ่านเกณฑ์ทหาร สด.8 / สด.43
 • 6. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
Contacts
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
991 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ถ.พระรามที่ 1
Pathumwan Pathum Wan Bangkok
Tel. : 02-658-1000 ต่อ 5111, 5113, 5121, 5131
Email : siampiwat_226@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Pathumwan Pathum Wan Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.