Nov 13, 2019
Safety Officer
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
Si Racha, Chon Buri
salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
 • 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
 • 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
 • 5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
 • 6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3
 • 7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน
 • 8. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
 • 9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 • 10. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
 • 11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
 • 12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย , หญิง
 2. อายุ 28 ปีขึ้นไป
 3. ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 4. รับนักศึกษาจบใหม่
 5. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 6. มีรถยนต์เป็นของตัวเองจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • 1.ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารโอที
 • 2.ค่าพาหนะ
 • 3.ค่าKPI
 • 4.ค่าครองชีพ
 • 5.ค่ากะ
 • 6.เบี้ยขยัน
 • 7.ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้/เงินช่วยงานแต่งงาน/ช่วยงานศพบิดามารดา
วิธีการสมัคร
 • - สมัครผ่าน E-mail
 • - Click Apply now ผ่าน Jobthai
ติดต่อ
คุณปิยธิดา
บริษัท อัลบาทรอส ลอจิสติกส์ จำกัด
บ.อัลบาทรอส ลอจิสตกิส์จำกัด 336/7 หมู่ 7 ต.บ่วิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2023
โทรศัพท์ : 033-135-018
อีเมล : albatrossthai._15@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 033-135-018
Line ID: @937djolp
สถานที่ปฏิบัติงาน
Bo Win Si Racha Chon Buri
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form