Oct 14, 2019
Collections Support
pin locationLocation
pin location
Phaya Thai, Bangkok
salary iconSalary
salary icon15,000 - 20,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • • จัดการดูแลทรัพย์สินสำหรับใช้งานของฝ่ายพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ
 • • สนับสนุนการทำงานของฝ่ายพัฒนาคุณภาพสินเชื่อทั้งหมด
 • • จัดเก็บข้อมูลรายการทรัพย์สินสำหรับใช้งานทั้งหมดของฝ่ายพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ
 • • มีความสามารถขับรถกระบะ(ทั้ง Auto และ Manual) ได้
 • • มีความสามารถในการประเมินสภาพรถจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Qualifications
 1. เพศหญิงหรือชาย อายุ 25-35 ปี
 2. ปริญญาตรีทุกสาขา
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
 4. มีความรู้ทางด้านติดตามหนี้สินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 6. มีใจรักบริการ
 7. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
Benefits
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - ประกันชีวิต
 • - ค่าทันตกรรม
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ทุนการศึกษาต่อปริญญาโท
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - โบนัสตามผลประกอบการและผลงานส่วนบุคคล
 • - กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการทำงานและการฝึกอบรม ฯลฯ
How to apply
 • - สมัครด้วยตนเอง
 • - ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 12A
 • - ส่งจดหมายสมัครงานพร้อม Resume ทาง E-mail
 • - สมัครด้วยตนเองได้ทุกสาขาทั่วประเทศที่ใกล้บ้าน
Contacts
คุณกะตอย
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
Tel. : 02-792-1888 ต่อ 5023 หรือ 092-268-4213
Email : cfg_recruit10_614@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-792-1879
Location
Samsen Nai Phaya Thai Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.