Oct 16, 2019
Store Keeper - พนักงานคลังสินค้า
pin locationLocation
pin location
Wang Thonglang, Bangkok
salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1.สามารถยกของหนักได้
 • 2.สามารถเดินทางไปกับรถขนส่งสินค้าได้
 • 3.สามารถปฏิบัติงานที่สาขาบ่อวินได้
 • 4.รับผิดชอบในการจัดการและควบคุมสินค้า อะไหล่ วัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างปรับปรุงคลังสินค้า ทำการแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดประเภทลงวันที่ที่ของเข้าคลังและทำการตรวจสอบเช็คและจัดพื้นที่คลังสินค้าในพืนที่ที่ตนรับผิดชอบ
 • 5.สนับสนุนงานคลังสินค้าและกิจกรรมการขายสินค้าของบริษัท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการจัดสินค้า อะไหล่ ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบในจุดที่ถูกต้อง ทำการส่งสินค้าตรงเวลา และทำการส่งและรับสินค้าด้วยมารยาทที่เหมาะสม
 • 6.มีความระมัดระวังในการป้องกันของในคลังสินค้า และทำให้มั่นใจว่าพื้นที่ในคลังสินค้านั้นปลอดภัยสำหรับจัดเก็บสินค้า อะไหล่ วัตถุดิบเพื่อป้องกันการสูญเสียและสูญหายของผลิตภัณฑ์
 • 7.รับผิดชอบในการรับและส่งออกอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์หรืออะไหล่ ตรวจนับสินค้าขาเข้าและขาออก และตรวจเทียบกับใบแจ้งหนี้ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ และทำการลงบันทึกสิ่งที่ไม่ตรงกัน ทำการตระเตรียมรายงานและบันทึกสินค้าเข้าและออกที่ขาดคลังสินค้าหรือที่เกิดความเสียหาย
 • 8.ดำเนินงานเป็นกิจวัตรตั้งแต่ทำการขนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนเข้าไปในแพคเกจ กล่อง ลัง หรือที่บรรจุอื่นๆทำการตรวจนับสินค้าที่ลงในกล่องบรรจุ ทำการตรวจทานลิสต์ของรายการที่บรรจุ และใบแจ้งหนี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีสินค้าครบถ้วน ใช้วัสดุ เช่น กระดาษ พลาสติก หรือวัสดุอื่นๆ เพื่อคลุมหรือแพคกล่องบรรจุ
 • 9.รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำการส่งต่อเพื่อการอนุมัติ ทำการตรวจสอบลายเซ็นผู้อนุมัติก่อนนำสินค้า อะไหล่และวัตถุดิบออกจากคลังสินค้า
 • 10.สนับสนุนในการวางแผน การจัด ชี้แนะและควบคุมงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมาย ทำการติดตามด้วยแผนการดำเนินการแก้ไขซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 • 11.รับผิดชอบในการนับและควบคุมคลังสินค้าทั้งหมด อะไหล่ และวัตถุดิบเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับลิสต์สินค้าของแผนกบัญชี และตรวจหาข้อผิดพลาดปีละหนึ่งครั้งเพื่อรักษาการคุมคลังอย่างเหมาะสม เพื่อลดต้นทุนและเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนก
 • 12.สร้างและรักษาระบบการลงของอย่างถูกต้องและทำการส่งทุกเดือน รายปักษ์และทำรายงานส่งประจำปีแก่ผู้บริหาร
 • 13.ทำการประชาสัมพันธ์หรือประสานงานกับลูกค้า ผู้ขายสินค้าและบุคคลอื่นๆ ของทุกๆ แผนกที่เกี่ยวข้อง
Qualifications
 1. เพศชาย 20-30 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. / มัธยมศึกษา
 3. ประสบการณ์ 1-3 ปี ในด้านคลังสินค้า
 4. ขนย้ายสินค้าที่มีน้ำหนักได้
 5. เดินทางไปต่างจังหวัดกับรถขนส่งสินค้าได้
 6. ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อำเภอบ่อวินได้
Benefits
 • - 5 วันทำงาน
 • - เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%-10%
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
 • - เบี้ยเลี้ยงค่าอาหาร ค่าที่พักระหว่างเดินทาง
 • - เงินรางวัลจูงใจการทำงาน ( Incentive & Commission)
 • - การอบรมดูงาน ฝึกอบรมในต่างประเทศ
 • - เงินสนับสนุนทุนการศึกษาบุตร
 • - สวัสดิการเงินกู้เพื่อซื้อรถยนต์
 • - สวัสดิการค่าดูแลบำรุงรักษารถยนต์
 • - เครื่องโทรศัพท์/สวัสดิการค่าโทรศัพท์
 • - สวัสดิการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ เช่น แต่งงาน คลอดบุตร
How to apply
 • - สมัครทาง JobThai.com
 • - ติดต่อเขียนใบสมัครโดยตรงที่บริษัท
 • - ส่งประวัติการทำงานพร้อมเอกสารการสมัครงาน ระบุเงินเดือนที่ต้องการ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป มาที่ e-mail ของบริษัท
 • **สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถติอต่อแผนกทรัพยากรบุคคลเพื่อสอบถามหรือแจ้งทางมหาวิทยาลัยของนักศึกษาเพื่อส่งจดหมายแจ้งความประสงค์ฝึกงาน**
Contacts
Recruitment Officer
บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
Email : cmcbiotech14_130@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-934-4487
Line ID: cmccareer1
Location
Phlapphla Wang Thonglang Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.