รับสมัครด่วน
Oct 8, 2019
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (Risk management)
pin locationLocation
pin location
Wang Thonglang, Bangkok
salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • - ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ และ ประเมินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ
 • - จัดทำรายงานข้อมูลด้านความเสี่ยงรายงานต่อผู้บริหาร,คณะกรรมการความเสี่ยง
 • - ร่วมกำหนดกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง
 • - ทบทวนกระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการกำหนด Risk Identification , Risk Measures , KRI
 • - ให้ความรู้พร้อมแนะนำเรื่องการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร
 • - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดเตรียมแผน BCP
 • - เสนอกลยุทธ์ด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกิจ
Qualifications
 1. เพศชาย / หญิง อายุ 28 - 35 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ , สถิติ , เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในงาน Operational Risk หรืองานวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ อย่างน้อย 4 ปี
 4. มีผลงานด้านการประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการบริหารความเสี่ยง
 5. มีความรับผิดชอบสูงสามารถริเริ่มงานได้ด้วยตนเอง และนำส่งงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา
 6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี โดยเน้น โปรแกรม Excel
 7. หากสามารถใช้เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงได้ อาทิเช่น RCSA , KRI , Incident Management , BCP , Loss Data และ ERMS ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 8. ** หากผ่านธุรกิจด้าน Manufacturing, Logistic, Supply Chain, Transportation, ขนส่ง, Service Industry, Industrial Estate, Environment จะพิจารณาเป็นพิเศษ **
Benefits
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • สวัสดิการสงเคราะห์ (เจ็บป่วยหรือเสียชีวิต)
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • บำเหน็จพิเศษ หรือเกษียณอายุ
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • ***สวัสดิการเฉพาะบางตำแหน่ง***
How to apply
 • ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ ส่วนสรรหาและว่าจ้างได้ทุกวัน ตามเวลาธนาคาร
Contacts
ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
KTBGS CO.,LTD.
96 /12 ซ.ลาดพร้าว 106 (บุญอุดม1)
Phlapphla Wang Thonglang Bangkok
Email : ktbgs_114@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-935-3706
Website : www.ktbgs.co.th
Line ID: 0628755400
Location
ลาดพร้าว ซอย 106
Phlapphla Wang Thonglang Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.