Sep 18, 2020

ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบการปฏิบัติการตามข้อกำหนด

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
bts iconNational Stadium
salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1. ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่ต้องตรวจสอบ โดยพิจารณาความสำคัญและระดับความเสี่ยงของกิจกรรมนั้นๆ 2. ร่วมวางแผนการเข้าดำเนินการตรวจสอบ จัดทำแนวทางการตรวจสอบ และกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ 3. ช่วยควบคุมการสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนงานและเป็นเป้าหมายของแผนก 4. ร่วมประสานงานกับหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ 5. ร่วมพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพ งานด้านการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพ 6. ร่วมประเมินผลการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ในแต่ละระบบงาน ที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในนำเสนอ 7. ร่วมวิเคราะห์ผลประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ 8. ระหว่างการตรวจสอบหากพบเรื่องที่มีผลกระทบหรือต้องแก้ไข เช่น เรื่องการทุจริต หรือส่อในทางทุจริตต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาทันที พร้อมปรับเปลี่ยนขอบเขตการตรวจสอบให้เหมาะสม 9. ช่วยสอบทานรายงานการตรวจสอบโดยนำเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อการพัฒนาปรับปรุงระบบงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการบริหารจัดการ ซึ่งมีผลต่อการเพิ่มรายได้ หรือการลดค่าใช้จ่าย หรือลดต้นทุนการจัดการ 10. ปฏิบัติงานตรวจสอบธุรกิจต่างๆ ทุกระบบงาน โดยศึกษาทำความเข้าใจในรายละเอียดของธุรกิจ และสืบค้นอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ปริญาตรีขึ้นไปในสาขาการบัญชี หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
  2. 5 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบภายใน หรือด้านที่เกี่ยวข้อง
วิธีการสมัคร
ผู้สมัครสนใจสามารถส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ E-mail สามารถสมัครด้วยตนเองที่ อาคารสำนักงานตามที่อยู่ด้านล่าง เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) รอบเช้า เวลา 10:00 น.-12:00 น. รอบบ่าย 13:00 น.-16:00 น.
ติดต่อ
แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
Wang Mai Pathum Wan Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 02-853-7223, 02-853-7217, 02-853-9000
อีเมล : mbk-center14_551@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-853-7000
เว็บไซต์ : http://www.mbk-center.co.th
สถานที่ปฏิบัติงาน
Wang Mai Pathum Wan Bangkok
ใช้งานแผนที่
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form