รับสมัครด่วน
Nov 27, 2021

แม็คโครสาขารามคำแหง24ปิดรับสมัคร Pharmacist ประจำสาขา

pin location
pin location

Bang Kapi, Bangkok

salary icon
salary iconN/A
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
รายละเอียดหน้าที่ที่รับผิดชอบ 1.ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนร้านขายยา ที่ขออนุญาต ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 2.เภสัชกรผู้ปฏิบัติการ จะต้องอยู่ประจำ ณ. สถานที่ขายยา ตลอดเวลาเปิดทำการ เพื่อคอยควบคุมการขาย และส่งมอบยา อันตราย -ยาควบคุม พิเศษ ( มาตรา 39 ) 3.เภสัชกร มีหน้าที่ ประสานงานและติดต่อการอนุญาต ให้ต่ออายุใบอนุญาตหรือ ยื่นคำขอ ตามแบบ ข.ย.14 เมื่อผู้รับ อนุญาตมีความประสงค์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเพิ่มเติม นอกเหนือที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว 4.ควบคุมและให้คำแนะนำต่อหัวหน้าพนักงานร้านยาในกการแยกเก็บยา ตามมาตรา26 (2)และ(3) 5.ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากตามมาตรา 26 (5) และรายงานต่อสายการบังคับบัญชา ในกรณีที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุง 6.ควบคุมการทำบัญชียา ตามมาตรา 26 (6)
 1. สำเร็จการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์และมีใบประกอบโรคศิลป์ ตามมาตรา 21
 2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย1ปี
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai
 • Line ID :@makrojob
 • เอกสารประกอบการสมัครงาน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาผ่านเกณฑ์ทหาร (เฉพาะชาย) เช่น สด. 8, หรือ สด. 43
 • ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 • อื่นๆ
 • Interested candidate, please send resume in Word/PDF Format with academic records and recent photo to:Email
  แผนกบุคคล แม็คโครสาขารามคำแหง24
  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) Siam Makro Public Company Limited
  : 02-033-6950 ต่อ 104,105
  LINE ID: @makrojob
  ประจำแม็คโคร สาขาเพชรบุรี
  Bang Kapi Bangkok