JobThai
Aug 5, 2022

เจ้าหน้าที่การตลาดบ้านพักอาศัย (โครงการบ้านพักอาศัยพรีเมียม)

pin locationLocation
pin location

Sathon, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- สนับสนุนดูแลรับผิดชอบงานการตลาด โครงการ บ้าน 365 พระราม 3 , โครงการบ้าน 365 เมืองทอง,โครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปี 2564 อีก 3 โครงการ รวม 5 โครงการ - สำรวจตลาดเพื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในพื้นที่ ( MARKET SURVEY ) เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ หรือ นำมาปรับใช้วางแผนด้านการตลาดกับโครงการเก่า - วิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา หาช่องทางโฆษณา วางแผนและจัดทำสื่อฯเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ เพิ่มยอดชม ยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ - ประสานงานกับซัพฯ และ เอเจนซี่สื่อต่างๆ ทั้ง สื่อออนไลน์ สื่อออฟไลน์ ในการขึ้นสื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายภายใต้งบประมาณที่มี - จัดกิจกรรมทางการตลาด และคิดแคมเปญส่งเสริมการขาย ร่วมกับฝ่ายขาย ให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด - สนับสนุนงานด้านเอกสาร และ งานอื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศ หญิง
 2. อายุ 25-30 ปี
 3. ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ บริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวของ
 4. มีประสบการณ์ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ (บ้านพักอาศัย) 2-3 ปี ขึ้นไป
 5. ถ้ามีประสบการณ์ในบริษัท อสังหาริมทรัพย์ (เคยดูแลโครงการบ้านระดับพรีเมียม) จะพิจารณาพิเศษ
 6. มีความรู้ ความสามารถ ในด้านการทำการตลาด และงานขาย โครงการอสังหาริมทรัพย์
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน
 8. มีบุคลิกภาพดี มี Service Mind
 9. มีทักษะการติดต่อประสานงานกับเอเจนซี่ต่างๆ รวมถึง ลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 10. ทำงานที่สำนักงานใหญ่ แต่สามารถเดินทางไปยังโครงการภายต่างๆ ได้
How to apply
- สนใจสมัครทาง Website ของบริษัท - ส่ง Resume มาทาง E-mail - สมัครผ่าน JobThai
Contacts
คุณปัทมาภรณ์ ประกอบพานิช, คุณวรรณพร ฉัตรวิริยะธรรม
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
Thung Maha Mek Sathon Bangkok 10120
Tel. : 02-285-5011 ต่อ 387
Email : lpndevelop14_231@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-287-1206
Location
Thung Maha Mek Sathon Bangkok
Directions
 • สายรถเมล์ : 4, 13, 22, 45, 47, 109, 115, 141, 507, 544 ลงป้ายรถเมล์บ่อนไก่
 • สถานีรถไฟฟ้า : MRT ลงสถานีลุมพินี ประตู 1, BTS ลงสถานีศาลาแดง
 • Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company