รับสมัครด่วน
Oct 22, 2019
ผู้จัดการสาขา / ธุรกิจประกันภัย (นครปฐม และ ลพบุรี)
pin locationLocation
pin location
Nakhon Pathom
salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • - พัฒนาวางแผนการทำงานของสาขาทั้งด้านการตลาด, ระบบงานและบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร เพื่อให้ผลสำเร็จของสาขาสามารถนำองค์กรบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายรวมบริษัท
 • - วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด / คู่แข่ง / เศรษฐกิจท้องถิ่น / ประเทศ / ภูมิภาค ทั้งธุรกิจประกัน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อโอกาสในการแข่งขัน
 • - วางแผนในช่องทางธุรกิจใหม่, ตัวแทนใหม่, ลูกค้าใหม่ และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่น
 • - บริหารจัดการด้านวงเงินเครดิตตัวแทน และการติดตามเบี้ยประกันให้อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • - รับผิดชอบในการดูแลและเพิ่มคุณภาพบริการหลังการขายด้วยการประสานงาน สนับสนุน ดูแลลูกค้า คู่ค้า และตัวแทน
 • - วางระบบ และพัฒนางานภายในสำนักงานสาขาให้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย
Qualifications
 1. วุฒิปริญญาตรี - โท ทุกสาขา
 2. มีประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันภัย / การตลาด อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 3. มีทักษะในการสื่อสาร, การเจรจา และการบริหารคน
 4. มีประสบการณ์ในการบริหารสาขาต่างจังหวัดในธุรกิจประกัน
 5. มีภาวะการเป็นผู้นำสูง
 6. มีภูมิลำเนาอยู่ในสาขาที่ไปปฎิบัติงานหรือใกล้เคียง
Benefits
 • 1. เงินเดือนประจำ
 • 2. โบนัสประจำปี (ตามผลกำไรของสถานประกอบการ)
 • 3. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 4. ประกันชีวิต (ตามระดับตำแหน่งงาน)
 • 5. ค่ารักษาพยาบาล (OPD/IPD)
 • 6. ค่าทำฟันเหมาจ่ายปีละ 5,000.- บาท
 • 7. ประกันสังคม
 • 8. สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
 • 9. สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ (พนักงาน, คู่สมรส, บุตร, บิดา-มารดา)
 • 10. เงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
 • 11. ค่าเบี้ยเลี้ยง-ที่พัก กรณีปฏิบัติงานนอกพื้นที่
 • 12. สวัสดิการ เครื่องแบบพนักงาน
 • 13. สวัสดิการกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
How to apply
 • - ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่างพร้อมทั้งระบุตำแหน่งและสาขาที่ต้องการปฏิบัติงาน
 • - หรือ Walk-in สมัครงานได้ที่สาขาที่ต้องการทำงาน (เฉพาะสาขาต่างจังหวัด)
 • กรุณาระบุสาขาที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน
Contacts
ศศินันท์
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
Tel. : 02-631-1311 Ext : 5247
Email : segroup_07@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-631-2588
Location
กบินทร์บุรี,พิษณุโลก,จันทบุรี,ตรัง,สุรินทร์,พัทยา,แพร่,อยุธยา,สำนักงานใหญ่
Nakhon Pathom
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.