รับสมัครด่วน
Apr 7, 2020

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง ด่านขุนทด

pin locationLocation
pin location

Si Khio, Nakhon Ratchasima

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon3 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1. ควบคุมดูแลจัดทำแผนซ่อมบำรุงเครื่องมือทุกเครื่องที่มีในบริษัทฯ
 • 2. ซ่อมบำรุงตามแผนงานเครื่องจักร (PM) พร้อมบันทึกผลเก็บประวัติ เพื่อให้เครื่องจักรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • 3. วางแผนงานและแจกจ่ายงานใบสั่งงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 • 4. ตรวจสอบคุณภาพของงานที่ผู้ใต้บังคับบัญชา ได้ปฏิบัติว่ามีความเรียบร้อยและตรงตามที่มีการสั่งงานหรือไม่
 • 5. ให้คำปรึกษา และ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • 6. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในหน่วยงานเสนอ ผู้บริหาร ทุกเดือน
 • 7. งานอื่นๆ ที่นายจ้างมอบหมาย
 • 8. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ประกาศ คำสั่ง และนโยบายของบริษัทฯ
 • 9. ปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในแผนกให้สอดคล้องกับงานระบบที่บริษัทได้รับการรับรอง
Qualifications
 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์
 3. ผ่านการอบรม ISO9001,GMP&HACCP และ ISO14001
 4. ผ่านการอบรมความปลอดภัยเบื้องต้น และ 5ส
 5. ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 6. ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
How to apply
 • - สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท
 • - สมัครทาง E-mail
 • - สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
Contacts
คุณบอส
VAVA PACK CO.,LTD.
Tel. : 080-724-2431
Email : vavaflex14_08@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 044-413-103
Line ID: Bigboss_na
Location
Si Khio Nakhon Ratchasima
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company