JobThai
Jan 18, 2022

โฟร์แมนภาคสนาม

pin locationLocation
pin location

Mueang Chon Buri, Chon Buri

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างของบริษัทฯ และประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon3 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ควบคุมงานด้านการติดตั้ง, โครงหลังคาเหล็ก และงานคอนกรีต 2. ควบคุมและร่วมวางแผนงานก่อสร้างให้เสร็จ และถูกต้องตามแบบแผนงานที่กำหนดมา 3. จัดทำแผนการใช้วัสดุ, เครื่องจักร และกำลังคน 4. ติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง 5. ประสานงานกับเจ้าของงาน หรือวิศวกรผู้ควบคุมงาน 6. ประสานงานกับผู้รับเหมา และตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน 7. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. เพศชาย อายุ 22-40 ปี
 2. ปวช. - ปวส.หรือเทียบเท่า สาขาโยธา,ก่อสร้าง,เชื่อม,อุตสาหการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ และชำนาญงานเหล็กโครงสร้าง, งานคอนกรีต อย่างน้อย 2 ปี หรือไม่มีประสบการณ์ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 4. สามารถอ่านแบบเข้าใจหรือปรับแก้ไขได้
 5. มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (Microsoft Word/Excel, Auto CAD)
 6. มีความละเอียดรอบคอบ, ความซื่อสัตย์, ความรับผิดชอบสูง และกระตือรือร้น
 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
 8. มีทักษะในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิธิภาพ
 9. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้)
 10. สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
How to apply
 • ส่งประวัติ พร้อมเอกสารในการสมัครมาทางบริษัท เช่น
 • - รูปถ่าย - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาเอกสารการเกณฑ์ทหาร (สด.43) หรือ สด.8 - สำเนาวุฒิการศึกษา และอื่นๆที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน หรือสมัครผ่าน ทาง JOBTHAI
  Contacts
  คุณณัฐชยา
  บริษัท เค พี เอ็น สตีล จำกัด
  29/9 หมู่ 1
  Nong Ri Mueang Chon Buri Chon Buri 20000
  Tel. : 081-448-1351
  Location
  Nong Ri Mueang Chon Buri Chon Buri
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company