รับสมัครด่วน
Oct 11, 2019
เลขานุการ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
pin locationLocation
pin location
Wang Thonglang, Bangkok
salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • - รวบรวมและเสนอแนะข้อมูลเพื่อกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ (KPI)
 • - นำเสนอความคืบหน้าของผลการดำเนินงาน ในภาพรวมของบริษัทฯ
 • - ควบคุมและดำเนินการเบิกใช้งบประมาณของหน่วยงาน
 • - จัดทำบันทึกภายใน/นอก ,จดหมายโต้ตอบ ,งานทะเบียน ,เอกสารประชุม
 • - จัดทำตารางนัดหมายประชุม ติดต่อประสานงานจอง วัน/เวลา/สถานที่
 • - ติดต่อประสานงาน ต้อนรับลูกค้าภายนอก
 • - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office และ Outlook ได้เป็นอย่างดี
 4. สามารถอดทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 5. มีความระเอียดรอบคอบ,ปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 6. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
 7. ***ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่***
Benefits
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • สวัสดิการสงเคราะห์ (เจ็บป่วยหรือเสียชีวิต)
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • บำเหน็จพิเศษ หรือเกษียณอายุ
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • ***สวัสดิการเฉพาะบางตำแหน่ง***
How to apply
 • ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ ส่วนสรรหาและว่าจ้างได้ทุกวัน ตามเวลาธนาคาร
Contacts
ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
KTBGS CO.,LTD.
96 /12 ซ.ลาดพร้าว 106 (บุญอุดม1)
Phlapphla Wang Thonglang Bangkok
Email : ktbgs_29@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-935-3706
Website : www.ktbgs.co.th
Line ID: 0628755400
Location
ซอยลาดพร้าว 106
Phlapphla Wang Thonglang Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.