รับสมัครด่วน
Oct 15, 2019
เจ้าหน้าที่เรียกร้อง
pin locationLocation
pin location
Sathon, Bangkok
salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • รับผิดชอบในการดำเนินงานเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนยานยนต์จากกลุ่มงานที่มีประกันภัยและไม่มีประกันภัย และดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
Qualifications
 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านเรียกร้อง หรือติดตามหนี้
 4. มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
 5. มีความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
Benefits
 • 1. ประกันสุขภาพ
 • 2. ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 4. ประกันสังคม
 • 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 6. สวัสดิการเงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน
 • 7. ทุนการศึกษา
 • 8. ค่าน้ำมัน ค่าเสื่อมรถจักรยานยนต์ ค่าโทรศัพท์ (ตำแหน่งานด้านสินไหมทดแทนยานยนต์)
 • 9. เงินเพิ่มพิเศษ (กรณีหมุนเวียนเพื่อปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัด)
 • 10. เครื่องแบบพนักงาน
How to apply
 • สมัครผ่าน JobThai
 • ส่งประวัติย่อพร้อมรูปถ่ายปัจจุบันมาที่ E-mail
Contacts
Resourcing Center
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้
Thungmahamek Sathon Bangkok
Tel. : 02-285-8558
Fax : 02-610-2142
Location
Thungmahamek Sathon Bangkok
Directions
- MRT สถานีลุมพินี ประตูทางออกที่ 2 (ประมาณ 400 เมตรจากสถานีMRT) , - BTS สถานีศาลาแดง
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.