รับสมัครด่วน
Nov 23, 2021

ผู้จัดการแผนกขายและการตลาด

pin locationLocation
pin location

Mueang Chon Buri, Chon Buri

salary iconSalary
salary icon32,000-64,000++
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- เวลาทำการ 9.00 - 18.00 น. - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ - หยุด 1 วัน - วางแผนการขาย - วางแผนกิจกรรมด้านการตลาด - บริหารลูกค้า - บริหารงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาและให้ข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน - จัดทำรายงานลูกค้าประจำวัน ยอดจองรายวันและสรุปรายงานผลการติดตามลูกค้าประจำเดือน - ประสานงานกับสถาบันการเงินในการทำสัญญากู้ต่าง ๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของการอนุมัติสัญญา การยึดเงินต่าง ๆ - บริหารจัดการแผนการโอนและการโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - กำกับดูแลความเรียบร้อยของบ้านตัวอย่างทุกโครงการ - งานอื่น ๆ ตามทีได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. บุคลิกภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 4. มีความขยัน อดทน มีความกระตือรือล้น มีทัศนคติที่ดีต่องาน ทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 5. มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี
 6. มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ
 7. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 8. สามารถปฎิบัติงานที่สำนักงาน จังหวัดชลบุรีได้
 9. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 10. มีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี
 11. มีทัศนะคติเชิงบวก
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email
Contacts
แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ
บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
49/82 ถนนบางแสนสาย 4 เหนือ
Saen Suk Mueang Chon Buri Chon Buri 20130
Tel. : 063-273-1115
Email : 99karatgroup_04@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 038-191-681
Location
Saen Suk Mueang Chon Buri Chon Buri
Directions
- รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.