รับสมัครด่วน
Oct 21, 2020

IT Support Officer

pin locationLocation
pin location

Pathum Wan, Bangkok

salary iconSalary
salary icon20,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon3
Apply
Job Descriptions
- ดูแล website และ social media ทำการ upload/update data ต่างๆ - ติดตั้ง และซ่อมแซมแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Hardware and Software - บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายรวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - สนับสนุน และช่วยเหลืองานด้าน IT ให้กับผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร - ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่หัวหน้างานได้มอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถตรวจสอบดูแลแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ PC, Printer, Network, PABX, Website
  4. มีความรู้ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
  5. มีความรู้ความสามารถดูแล ระบบปฏิบัติการ MS Windows, MS OFFICE, Antivirus เป็นต้น
  6. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในตำแหน่งงานด้าน IT Support
  7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทัศนคติที่ดี
  8. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- Email - Tel - JobThai
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Tanachira Retail Corporation Co.,Ltd.
เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 38
Pathumwan Pathum Wan Bangkok 10330
Tel. : 098-254-6422, 092-246-7918 ต่อ 0
Email : Tanachirahr_05@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Pathumwan Pathum Wan Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company