รับสมัครด่วน
Oct 7, 2019
เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ
pin locationLocation
pin location
Sai Noi, Nonthaburi
salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
 • 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
 • 5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนโครงการ หรือมาตรการความปลอดภัย
 • 6. แนะนำลูกจ้างให้ปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือประเมินความเสี่ยง
 • 7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
 • 8. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
 • 9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบการ
 • 10. ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือเหตุเดือนร้อนรำคาญอันเนื่งจากการทำงาน
 • 11. รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือเหตุเดือนร้อนรำคาญ
 • 12. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
 • 13. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และ/หรือตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง
Qualifications
 1. เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องแคล่วในการทำงาน
 4. ประสบการณ์ด้านการบริหารความปลอดภัยในการทำงาน
 5. ผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์จากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรอง
 6. สามารถทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ได้
Benefits
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (2 - 6 เปอร์เซ็นต์)
 • - ประกันกลุ่ม (ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต)
 • - โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการ)
 • - เครื่องแบบพนักงาน (3 ชุด/ปี)
 • - เบี้ยเลี้ยงภายในและภายนอกประเทศ
 • - เงินช่วยเหลือค่างานแต่งและอื่นๆ
 • - กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี (วันปีใหม่, วันสงกรานต์และอื่นๆ)
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ประกันสังคม
How to apply
 • - สมัครผ่าน JobThai
 • - สมัครผ่าน E-mail
 • - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
โรงงานไทรน้อย : 50/1 ม.1 ถ.ไทรน้อย-ลาดบัวหลวง ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150\r\n สำนักงานใหญ่ : เมืองทองธานี 355 ถนนบอนด์สตรีท
Bang Phut Pak Kret Nonthaburi
Tel. : 02-503-4116 ต่อ 315, 316
Email : scaninter14_08@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Sai Noi Sai Noi Nonthaburi
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.