Sep 20, 2019
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิตภาคสนาม (Field Checker)
pin locationLocation
pin location
Suan Luang, Bangkok
salary iconSalary
salary iconN/A
number of positions iconVacancies
number of positions icon3
Apply
Job Descriptions
 • • ตรวจสอบความมีตัวตนของผู้เช่าซื้อ, ผู้ค้ำประกัน ตรวจสอบในกิจการ วิเคราะห์ที่มาของรายได้ / ต้นทุน / ความเป็นเจ้าของกิจการ การมีตัวตนของลูกค้า ที่พักอาศัยปัจจุบัน ที่ทำงานของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการขออนุมัติสินเชื่อกับบริษัทฯ (กรณีผู้ค้ำประกัน * ถ้ามี)
 • • ประเมิน / ตรวจสภาพรถยนต์ (ถ้ามี)
 • • ติดต่อ / ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน ภายนอกบริษัทฯ
 • • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศ : ชาย
 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษาระดับ ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 4. ถ้ามีประสบการณ์ในการตรวจสอบทุจริตจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 5. มีประสบการณ์การทำงานด้านเช่าซื้อรถยนต์ รถยนต์มือสอง และการออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบ สถานที่ตั้งกิจการ, สถานที่ทำงาน, ที่พักอาศัย ของผู้เช่าซื้อ และ/หรือ บุคคลค้ำประกัน
 6. มีความรู้ / ความชำนาญในการประเมินหรือตรวจสภาพรถยนต์ (ถ้ามี )
 7. มีความละเอียด รอบคอบ มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 8. มีทักษะในการสื่อสาร / ประสานงาน และสามารถบริหารเวลาได้ดี
 9. มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และมีรถจักรยานยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
 10. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และหากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบเครดิตภาคสนาม เร่งรัดหนี้ภาคสนามจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Benefits
 • โบนัส 2 ครั้ง / ปี
 • เบี้ยขยัน (บางตำแหน่งมี OT และเบี้ยขยัน)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รถรับ - ส่งพนักงาน
 • ปรับเงินเดือน / ตำแหน่ง ประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก 8,000 บาท / ปี กรณีผู้ป่วยใน 20,000 บาท / ครั้ง ค่าทันตกรรม 1,000-25,000 บาท ตามตำแหน่ง
 • สวัสดิการพนักงานมีบุตร
 • ของขวัญแต่งงาน
 • กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี, วันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้น
How to apply
 • - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท เลขที่ 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27
 • - สมัครทาง Email
 • - โทรสอบถามรายละเอียดตามเบอร์ด้านล่าง
 • - สมัครผ่าน JobThai.com
 • - สมัครได้ที่อาคารโมเดอร์นฟอร์ม ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถ.ศรีนครินทร์ ใกล้สี่แยกพัฒนาการ
Contacts
ฝ่ายบุคคล
AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
อาคาร Modernform tower ถนนศรีนครินทร์
Tel. : 02-697-7762
Email : aeon14_224@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Website : www.aeon.co.th
Line ID: 089-761-4759
Location
Pattanakarn Suan Luang Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.