Mar 25, 2020

ผู้จัดการโครงการ ( Project Manager )

pin locationLocation
pin location

Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1. เป็นตัวแทนบริษัทฯ ปฎิบัติงานควบคุมและบริหารงานโครงการก่อสร้าง ประสานงานระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาต่างๆ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายโครงการฯ
 • 2. นำนโนบายบริษัทฯมากำหนดวิธีการทำงาน และบริหารควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงาน
 • 3. วางแผนงาน วิเคราะห์ และสรุปแผนงานโครงการฯ พร้อมดำเนินควบคุมดูแลงานต่างๆภายใต้กำหนดเวลาในแผน และรวมถึงการเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด
 • 4. จัดการประมูล จัดการประชุมชี้แจงแบบ และทำการวิเคราะห์รายการเสนอราคาเพื่อนำเสนอต่อเจ้าของโครงการเพื่อตัดสินใจ
 • 5. จัดทำสัญญา แผนการเบิกจ่ายงวดงาน และรายงานการปฏิบัติงานต่างๆตามที่เจ้าของโครงการกำหนด
 • 6. กำหนดแนวทางและดำเนินการตรวจสอบงานคุณภาพงานก่อสร้าง เมื่อพบปัญหาคุณภาพ บันทึก แจ้งและเร่งรัดงานแก้ไขให้เรียบร้อย
 • 7. ตรวจสอบปริมาณงานและออกใบรับรองการเบิกจ่ายงวดงานของผู้รับเหมาและ Supplier ต่างๆในโครงการ
 • 8. ออกหนังสือ จดหมาย บันทึกต่างๆ เพื่อใช้ควบคุมและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายให้เป็นไปตามสัญญา
 • 9. พัฒนาและปรับปรุงการทำงานตามมาตรฐาน KPI ที่บริษัทฯกำหนด
 • 10. จัดประชุมและประสานงานระหว่างทุกฝ่ายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระยะเวลา งบประมาณโครงการ และคุณภาพที่ดี
 • 11. วิเคราะห์ปัญหา กำหนดแนวทางจัดการปัญหา ดำเนินการแก้ปัญหาโดยพิจารณาเงื่อนไข และปัจจัยต่างๆ รอบด้าน
Qualifications
 1. อายุ 30 - 50 ระดับการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ วิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า
 2. มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญ การควบคุมงานก่อสร้างและการบริหารงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป มีใบประกอบวิชาชีพควบคุม
 3. มีมนุษยสัมพันธ์สูง ทำงานกับบุคคลอื่นได้ดี
 4. มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
 5. มีความกระตือรือร้นในงาน มีความรักผลงานที่ตนบริหาร และรักษาคุณภาพ มาตรฐานงานให้ดี
 6. มีความสามารถในการควบคุมงาน สามารถประเมิน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ดี
 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Project , Excel , Word , Power Point, Auto cad
 8. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานได้ตามนโยบายบริษัทฯ
 9. สามารถใช้สื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลักได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
 • - ส่งใบสมัครผ่าน JobThai
 • - ส่งใบสมัครไปที่อีเมล
Contacts
คุณธเนศ
บริษัท แอล ที อี คอนซัลแตนท์ จำกัด
77/88 ชั้น 22 สินสาทรทาวเวอร์ ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขต คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
Tel. : 080-556-8585 (หลัง 14.00)
Email : lteconsults_02@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ทองหล่อ ราชพฤกษ์ ปิ่นเกล้า ลาดกระบัง )
Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.