รับสมัครด่วน
Oct 13, 2020

ประชาสัมพันธ์ ประจำนิติบุคคล BTS ราชเทวี

pin locationLocation
pin location

Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ประสานงาน /อำนวยความสะดวก สอบถามและให้ข้อมูลของนิติบุคคลตลอดจนตอบข้อซักถามปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับนิติบุคคล แก่เจ้าของร่วม/ผู้เช่า และผู้มาติดต่อ 2. รับโทรศัพท์ / จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ / รับเรื่องราวร้องเรียนและแจ้งการขอใช้บริการต่างๆ 3. ประชาสัมพันธ์ และแจ้งข่าวสารต่างๆ เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างฝ่ายบริหารของโครงการ / ฝ่ายจัดการบริหารอาคาร และเจ้าของร่วม / ผู้เช่า 4. จัดส่งงานด้านไปรษณีย์ เอกสารต่างๆ 5. จัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 6. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์เข้าแฟ้ม ตามระบบควบคุมคุณภาพ 7. รับแจ้งและบันทึกเรื่องที่ต้องแก้ไขซ่อมแซมจากเจ้าของร่วมหรือผู้เช่า ให้ธุรการประจำอาคาร ฝ่ายช่าง หรือฝ่ายอาคารที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแก้ไขต่อไป 8. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. อายุ 23 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
  3. ทักษะด้านความคิดเชิงวิเคราะห์ และความคิดเชิงบวก
  4. มีความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ
  5. มีความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  6. มีทักษะด้านการขายและการบริการ
  7. มีทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงาน
How to apply
- สมัครงานผ่านทาง JobThai.com - สมัครผ่านทาง E-mail - สมัครผ่านทาง ไปรษณีย์ - สมัครได้ด้วยตนเอง ในวัน และเวลาทำการ - สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ด้านล่าง
Contacts
คุณศิริโฉม เจริญจิตร, คุณสุจิตรา ผ่องกระโทก
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 11 ถนนพระรามสี่
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok
Tel. : 02-056-2222 ต่อ 3518 หรือ 02-056-2399 ต่อ 3902,3913
Email : hrananda_201@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-317-1100
Location
ประจำไซต์ วงศ์สว่าง,สามย่าน
Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.