รับสมัครด่วน
Oct 18, 2019
หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน / เจ้าหน้าที่การเงิน
pin locationLocation
pin location
Lak Si, Bangkok
salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างและประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • - รับผิดชอบด้านบัญชีรับ-จ่าย / เจ้าหนี้-ลูกหนี้ และในส่วนของภาพรวมงานบัญชี ไม่ว่าจะเป็น บัญชีรับ-จ่าย, บัญชีแยกประเภท, กระทบยอดบัญชี, คำนวณภาษี, ภพ.30, บัญชีทรัพย์สิน, คำนวณค่าเสื่อมราคา, จัดทำงบการเงิน, สรุปรายละเอียดบัญชี เป็นต้น
 • - จัดทำรายงานภาษี เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีนิติบุคคลและภาษีอื่นๆ ก่อนนำส่งกรมสรรพากร
 • - ปิดงบการเงิน ประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี
 • - ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30
 • - ตรวจสอบรายงานข้อมูลเจ้าหนี้ ลูกหนี้คงเหลือ
 • - ตรวจสอบการจัดทำรายงานกระทบยอด, ควบคุมการรับจ่ายเงินสด และ เงินฝากธนาคาร
 • - ควบคุมดูและระบบงานบัญชีทรัพย์สินของบริษัท
Qualifications
 1. เพศหญิง / ชาย (ไม่จำกัดเพศ) อายุระหว่าง 40 ปีขึ้นไป
 2. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านบัญชี,การเงิน
 3. มีประสบการณ์ในสายงานอสังหาริมทรัพย์/ก่อสร้าง/ออกแบบตกแต่งภายใน อย่างน้อย 3-5 ปี
 4. สามารถทำบัญชีต้นทุนโครงการได้
 5. สามารถใช้งาน MS Office ได้ดีและคล่องแคล่วว่องไว
 6. สามารถใช้งานโปรแกรมทางด้านบัญชีและการเงิน (My Account และ CD organizer) ได้จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 7. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 8. สามารถปิดบัญชีหรือเป็นผู้ทำบัญชีหรือเซ็นรับรองงบทางบัญชีหรือผู้ตรวจสอบบัญชีได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 9. มีความอดทดและมีความแม่นยำในการทำงานสูง มีความเสียสะสูง ต้องมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำสูง
Benefits
 • - ประกันสังคม(ตามกฎหมายแรงงาน)
 • - กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี
 • - โบนัส(ตามผลประกอบการของบริษัท)
 • - มีวันหยุดประจำปี 16 วัน/ปี
 • - วันลาพักผ่อน 7 วัน
 • - ของขวัญวันเกิดสำหรับพนักงาน
 • - ของเยี่ยมไข้
 • - วันลาเพื่อสมรส(ได้รับค่าจ้าง)
 • - วันลาบวช(ได้รับค่าจ้าง)
 • - วันลากรณีงานศพญาติที่ชอบด้วยกฎหมาย (ได้รับค่าจ้าง)
 • - ค่าทำฟัน(ฑันตกรรม)เพิ่มเติมจากสำนักงานประกันสังคม 1,000 บาท/ปี
 • - เงินช่วยเหลือค่าศึกษาของบุตรปีละ 10,000 บาท
 • - ประกันกลุ่ม (OPDและIPD)
How to apply
 • ท่านสามารถสมัครได้หลายช่องทางดังนี้
 • 1.ส่งผ่าน Jobthai
 • 2.ส่งใบสมัครมาทาง Email
 • 3.มาสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท พาลาซโซ่ ไอเอ จำกัด
Contacts
คุณวรญา ปิติวราเมธา
บริษัท พาลาซโซ่ ไอเอ จำกัด
ชั้น 5และชั้น 6 อาคาร ฟลายแอนด์ เซ็นส์ (FLY N SENSES BUILDING) เลขที่ 15/11 ถนนวิภาวดีรังสิต
Thalat Bangkhen Lak Si Bangkok
Email : palazzo_03@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-930-1646
Location
Lak Si Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.