รับสมัครด่วน
Nov 23, 2020

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

pin locationLocation
pin location

Sam Phran, Nakhon Pathom

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ติดต่อประสานงานและดูแลเอกสารให้กับพนักงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 2.ดูแลเอกสารงานโครงการและการวางแผนการปฏิบัติงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 3.ควบคุมงบประมาณของโครงการให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ 4.ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาให้กับทางบริษัทฯ 5.จัดเตรียมแผนงาน การปฏิบัติงานให้กับพนักงานและติดตามประเมินผลงานของพนักงาน 6.ติดต่อประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ 7.ค่อยดูแลและให้คำปรึกษาผู้รับเหมาในการทำเอกสารการตั้งเบิก 8.ควบคุมดูแลการประสานงานและติดตามความคืบหน้าในการทำงานของบริษัทฯ 9.ดูแลแบบฟอร์มเอกสาร และจัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อยสะดวกต่อการค้นหาเอกสารต่างๆ 10.ติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯ 11.รวบรวมข้อมูลจากหน้างานเพื่อทำเอกสาร Report ส่งโครงการ 12.รายงานความคืบหน้าของงาน รายวันและประจำสัปดาห์ 13.ตั้งเบิก-สรุปรายการอุปกรณ์และเครื่องมือที่จะใช้ในโครงการ 14.ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษาต่อพนักงานในการออกหน้างานข้างนอก 15.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย
Qualifications
 1. เพศหญิง
 2. อายูไม่เกิน 30 ปี
 3. วุติการศึกษา : ปวช - ปวส,ปริญญาตรี ขึ้นไป
 4. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี
 5. ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ และเต็มเวลา
 6. สามารถทนสภาวะแรงกกดดันได้ดดี
 7. สามารถทำงานงานล่วงเวลาได้
How to apply
 • สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now)
 • สมัครทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยยตัวเองที่บริษัท
 • Contacts
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
  17/87 ม.2
  Aom Yai Sam Phran Nakhon Pathom 73160
  Tel. : 088-1440352
  Email : nuy1199_12@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-811-6045
  Location
  Aom Yai Sam Phran Nakhon Pathom
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.