รับสมัครด่วน
Sep 21, 2019
Senior Recruitment Consultant
pin locationLocation
pin location
mrt iconPhra Ram 9
salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • - สรรหาบุคลกร ระดับฝ่ายบริหาร ให้ตรงกับความต้องการขององค์ลูกค้า
 • - วางแผนการสรรหาบุคคลากรในช่องทางต่างๆ Online / Offline อย่างมีประสิทธิภาพ
 • - สัมภาษณ์เบื้องต้นและคัดเลือกผู้สมัครให้ตรงตามคุณสมบัติความต้องการ
 • - ติดตามผลการทดลองงานของผู้สมัครงานที่ส่งให้ลูกค้า
 • - ทำตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้
Qualifications
 1. เพศหญิง / เพศชาย อายุระหว่าง 27-33 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะในการติดต่อ สื่อสาร ประสานงาน
 4. มีทักษะในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี,มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 5. สามารถบริหาร จัดการงานต่างๆได้เป็นอย่างดี
 6. Leadership Skill
 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms office ได้ดี
 8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 9. Can Do Attitude
Benefits
 • 1. เงินเดือน
 • 2. กองทุนประกันสังคม
 • 3. กองทุนเงินทดแทน
 • 4. ประกันอุบัติเหต (ตามบริษัทของลูกค้า)
 • 5. ค่าล่วงเวลา (OT)
 • 6. ค่าเดินทาง + ค่าน้ำมันรถ
 • 7. ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • 8. ค่าครองชีพ
 • 9. และสวัสดิการอื่นๆ ตามตำแหน่งงาน
 • **หมายเหตุ สวัสดิการขึ้นอยู่กับสถานประกอบการที่ท่านได้ปฎิบัติงาน**
How to apply
 • 1. โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • 2. ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • 3. สมัครผ่าน JobThai.com
 • 4. ส่งใบสมัครทาง Line ID
Contacts
แผนกสรรหาบุคลากร
360 Quality Management Co.,Ltd.
อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 35 โซน A เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok
Email : jobs360_218@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax :
Website : www.360qm.co.th
Line ID: Siri_m
Location
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok
Directions
- รถโดยสารประจำทางที่ผ่านมีดังนี้ , 1. ถนนรัชดาภิเษก สาย: 73, 136, 137, 158, 163, 172, 179, 185, 206, 514, 517, 528, 529 , 2. ถนนพระราม 9 สาย: 137, 158, 163, 168, 171, 179, 517, 528, 551 , 3. ถนนอโศก-ดินแดง สาย: 73, 73ก, 98, 168, 171, 172, 514, 529 , - รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: สถานีพระราม 9 (ทางออกที่ 2)
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.