JobThai
Jan 21, 2022

เจ้าหน้าที่/หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Officer/Supervisor)

pin location
pin location

Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon3
1. ติดต่อประสานงานกับ supplier และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำบันทึกข้อมูลและรายงานต่างๆ 3. หา supplier รายใหม่ๆ 4. ควบคุมและจัดการการทำงานภายในฝ่าย
  1. ไม่จำกัดเพศและอายุ วุฒิปวส./ปริญญาตรี ทุกสาขา
  2. หากมีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. สามารถเจรจา ต่อรอง และประสานงานกับ supplier ได้ดี
  4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้ดี
  5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต
  6. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- สมัครงานผ่านทาง Jobthai - สมัครผ่านทาง E-mail คุณกนกวรรณ (เบล) หัวหน้าฝ่ายบุคคลอาวุโส / SENIOR HR SUPERVISOR เอกสารนำมาประกอบการสัมภาษณ์ 1) ประวัติส่วนตัว / Resume 1 ชุด 2) สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 3) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 4) รูปถ่าย 1 ใบ 5) วุฒิการศึกษา 1 ใบ 6) หนังสือรับรองการผ่านงาน/สลิปเงินเดือนล่าสุด (ถ้ามี) 7) ใบประกาศนียบัตร/Certificate (ถ้ามี)
คุณกนกวรรณ(เบล)
บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
1168/64 CDEF อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 22 ถ.พระราม 4
Thung Maha Mek Sathon Bangkok 10120
: 02-679-8192 ต่อ 121
ถ.เศรษฐกิจ 1 ซอยวัดทองธรรมิการาม
Tha Sai Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon