Oct 22, 2019
เจ้าหน้าที่อาคาร (สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ /สาขาพระราม9 / สาขาเวสต์เกต / สาขาพระราม 3)
pin locationLocation
pin location
Bang Yai, Nonthaburi
salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon10
Apply
Job Descriptions
 • 1.ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ เช่น กั่น Partition, ซ่อมแซมฝ้าเพดาน, ทาสีผนังหรือฉากกั่นห้อง, ปูกระเบื้อง, อ่านแบบแปลนต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้อาคารอยู่ในสภาพดีเสมอ
 • 2.ตรวจสอบการตกแต่งของร้านค้าให้เป็นไปตามระเบียบของศูนย์การค้า
 • 3.ตกแต่งห้องว่างให้สวยงามให้เป็นไปตามข้อกำหนดของศูนย์การค้า
 • 4.ควบคุมผู้รับเหมาที่เข้ามาตกแต่งหรือซ่อมแซมอาคารให้เป็นไปตามแบบ และข้อกำหนด
 • 5.อ่านแบบหรือออกแบบโครงสร้างอาคารโดยใช้ Auto CAD หรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 6.จัดทำสรุปรายงานการก่อสร้างและซ่อมแซมทุกเดือน
 • 7.ซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยุู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • 8.ปฎิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศชาย วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมหรือซ่อมบำรุงแซมบำรุงอาคารสถานที่
 3. สามารถทำงานล่วงเวลาได้ (OT)
 4. สามารถทำงานเป็นกะได้ (เช้า/บ่าย/ดึก)
 5. สามารถใช้ Program Microsoft / Auto CAD ได้ดี
 6. มีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงาน
 7. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
Benefits
 • -โบนัสประจำปี
 • -ค่ารักษาพยาบาล
 • -ค่าทันตกรรม
 • -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • -วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • -สหกรณ์ออมทรัพย์
 • -เงินช่วยเหลืองานสมรสพนักงาน
 • -ตรวจสุขภาพประจำปี
 • -ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
 • -ชุดยูนิฟอร์ม
 • -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
 • -ท่องเที่ยวประจำปี
How to apply
 • -สมัครด้วยตนเอง
 • -สมัครโดยส่งประวัติผ่าน Email
 • -สมัครออนไลน์ผ่าน Website : www.cpn.co.th
 • สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
 • สาขากรุงเทพ และปริมณฑล
 • สำนักงานใหญ่ : 02 6675555
 • สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ : 02 6407000
 • สาขาลาดพร้าว : 02 7936000
 • สาขารัตนาธิเบศร์ : 02 8346000
 • สาขาปิ่นเกล้า : 02 8775000
 • สาขารามอินทรา : 02 7903000
 • สาขาบางนา : 02 7636000
 • สาขาพระราม2 : 02 8664300
 • สาขาพระราม3 : 02 6496000
 • สาขาพระราม9 : 02 1035999
 • สาขาแจ้งวัฒนะ : 02 1010000
 • สาขาเวสต์เกต : 02 1027999
 • สาขาอีสวิลล์ : 02 1025000
 • สาขาศาลายา : 034 100888
 • สาขามหาชัย : 034 112777
 • สาขาภาคตะวันออก
 • สาขาชลบุรี : 033 003333
 • สาขาพัทยาบีช : 033 003999
 • สาขาพัทยาเซ็นเตอร์ : 038 361456
 • สาขาระยอง : 033 013333
 • สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สาขาขอนแก่น : 043 001000-9
 • สาขาอุบลราชธานี : 045 950699
 • สาขานครราชสีมา : 044 001555
 • สาขาอุดรธานี : 042 110555
 • สาขาภาคเหนือ
 • สาขาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต : 053 999199
 • สาขาเชียงราย : 052 020999
 • สาขาเชียงใหม่ เฟสติวัล : 052 001777
 • สาขาลำปาง : 054 010555
 • สาขาพิษณุโลก : 055 000991-9
 • สาขาภาคใต้
 • สาขาหาดใหญ่ : 074 801555
 • สาขานครศรีธรรมราช : 075 803333
 • สาขาภูเก็ต : 076 291111
 • สาขาสมุย : 077 962777
 • สาขาสุราษฎร์ธานี : 077 963555
Contacts
สาขาพระราม 9 คุณณิกฤษชา และคุณภาคิน / สาขา เวสต์เกต คุณศยามล / สาขาพระราม 3 คุณ วรางคณา / สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ คุณศยามล
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
Tel. : 02-103-5999 ต่อ 1700-1701'>1700-1701 / สาขา เวสต์เกต 02-102-7999 ต่อ 1701-1702'>1701-1702 / สาขาพระราม 3 02-649-6000 ต่อ 1700-1701 /สาขเซ็นทรัลเวิลด์ 02-640-7000 ต่อ 1701-1702
Email : cpn_241@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-264-5591
Website : www.cpn.co.th
Location
Sao Thong Hin Bang Yai Nonthaburi
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.