รับสมัครด่วน
Sep 20, 2019
เลขานุการผู้บริหาร
pin locationLocation
pin location
bts iconSala Daeng
salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • 1. ดูแลตารางการนัดหมายของผู้บริหาร ทั้งภายใน และภายนอก
 • 2. ติดตามงาน แจ้งงานรายละเอียด- ความคืบหน้า ทำรายงาน ต่อผู้บริหาร
 • 3. ติดต่อ-ประสานงาน ทั้งภายในและภายนอก(หน่วยงานราชการ)
 • 4. จัดทำนัดหมายการประชุม ทำรายงานการประชุม ติดตามผลหลังการประชุม
 • 5. งานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. อายุ 28-35 ปี เพศหญิง
 2. จบการศึกษาระดับ ป. ตรี ขึ้นไป (สาขาบริหารธุรกิจ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี
 4. มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
 5. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน หาข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอ
 6. มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 7. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และ มีความคล่องตัวสูงในการทำงาน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 8. มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ดี
 9. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ตจว.ได้ (เป็นครั้งคราว)
Benefits
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันสุขภาพกลุ่ม (OPD/IPD)
 • - เงินช่วยเหลือ กรณีต่างๆ
 • - ค่าความชำนาญการ
 • - วันลา กรณีต่างๆ
 • - ฝึกอบรมทั้งใน และนอกสถานที่
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - ท่องเที่ยวประจำปี
How to apply
 • 1. สมัครผ่าน JobThai.com
 • 2. สมัครผ่าน E-Mail
 • 3. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
Contacts
HR
กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
71 ถนนศาลาเเดง
Silom Bang Rak Bangkok
Tel. : 02-233-4488 ต่อ 352
Email : kengsenggroup_10@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Silom Bang Rak Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.