รับสมัครด่วน
Apr 3, 2020

HR Supervisor/หัวหน้าแผนกบุคคลTraining&Recruitment (ประจำโรงงานสามพราน/อ้อมน้อย)

pin locationLocation
pin location

Krathum Baen, Samut Sakhon

salary iconSalary
salary iconn/a
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • -นันยางการ์เม้นท์ เพชรเกษม /สามพราน นครปฐม (โครงการตวงธนานคร) 1 ตำแหน่ง
 • -นันยางการทออุตสาหกรรม อ้อมน้อย สมุทรสาคร 1 ตำแหน่ง
 • รายละเอียดงาน
 • Training Development (50%)
 • 1.สนับสนุน HR Manager ในด้านการวิเคราะห์ความจำเป็นทางด้านการฝึกอบรมและความคิดริเริ่มในการพัฒนา
 • 2.ใช้งานโปรแกรมการปฐมนิเทศพนักงาน
 • 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ทั้งภายในและภายนอก) เกี่ยวกับคำขอด้านการฝึกอบรม
 • 4.จัดการและอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมตามแผนที่กำหนดหรือตามคำขอ
 • 5.อัพเดทข้อมูลของอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและเอกสารของการฝึกอบรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • 6.รับผิดชอบในการฝึกอบรมของพนักงานเต็มรูปแบบตั้งแต่การระบุความต้องการในการฝึกอบรม พัฒนาแผนการฝึกอบรมประจำปีและงบประมาณจนกระทั่งถึงการฝึกอบรมจริง
 • 7.วางแผนและดำเนินการในการปรับปรุงโครงการทั้งการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเครื่องมือ / คู่มือที่เหมาะสม กระบวนการอันเป็นนวัตกรรมภายในกำหนดการ และการสื่อสารและข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพ ทั้งระบบการจัดการผลการดำเนินงาน การผลักดันโปรแกรมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ค่านิยมหลัก การพัฒนาอาชีพ
 • Recruitment (50%)
 • 1.การสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการจัดหาพนักงานประจำ ที่มีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
 • 2.รับผิดชอบหน้าที่จัดหางานตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การโฆษณารับสมัครงาน การสรรหา การสัมภาษณ์ การตรวจสอบแหล่งอ้างอิง สัญญาการจ้างงาน เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่เหมาะสมภายในเวลาที่กำหนด
 • 3.ประสานงานกับ Line Manager และแผนกที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดการสัมภาษณ์ การทดสอบ และอื่นๆ
 • 4.จัดหาเครื่องมือในการสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดหาพนักงานที่มีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
 • 5.จัดทำ MOU ในการสรรหาแรงงานต่างด้าวสำหรับคนงาน ลาว พม่า กัมพูชา เป็นต้น เข้ามาทำงาน
Qualifications
 1. ปริญญาตรีสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาจิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปีในการพัฒนาการฝึกอบรมและการรับสมัครงานในธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมGarment /Textile
 3. ทำงานเชิงรุก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการวิเคราะห์ที่ดี มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร
 4. ทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี เปิดรับในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและมีแพชชั่นที่จะเติบโต
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 6. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office Word/Excel/PowerPoint /e-Unite
 7. สามารถปฎิบัติงานวันเสาร์ได้
How to apply
 • สมัครด้วยตนเอง อาคารนันยางเท็กไทล์ เพชรเกษม 71
 • (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 4) (ตรงข้ามห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า
 • ส่งทาง E-mail
 • (subject : กรุณาระบุตำแหน่งที่สมัคร พร้อม attach รูปถ่าย ในresume ด้วย)
 • ติดต่อโดยตรง
Contacts
คุณเบนซ์,คุณพลอย
กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์
Tel. : 02-421-2160 -9 Ext 1194 / 064-184-3029 /089-982-2614
Email : nanyangtextile14_72@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-421-3767
Location
นันยางการ์เม้นท์ สามพราน นครปฐม(โครงการตวงธนานคร) /นันยางการทออุตสาหกรรม อ้อมน้อย สมุทรสาคร
Om Noi Krathum Baen Samut Sakhon
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company