รับสมัครด่วน
Oct 23, 2019
เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์ / Creative & Graphic Designer (ส่งผลงานมาทาง E-mail)
pin locationLocation
pin location
Bang Na, Bangkok
salary iconSalary
salary icon16,000 - 30,000 บาท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • 1. สร้างสรรค์ - นำเสนอ ชิ้นงานออกแลลการสื่อสาร
 • 2. ควบคุมภาพลักษณ์ของสินค้า ให้ตรงตามแนวที่กำหนดไว้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า / บริษัทฯในทุกๆงานที่ทำ
 • 3. ประสานงานกับ Supplier
 • 4. ควบคุมงานสร้างสรรค์
 • 5. ปฏิบัติงานเฉพาะกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 22-35 ปี
 2. จบปริญญาตรี สาขาการออกแบบ นิเทศศิลป์ , โฆษณา, ประชาสัมพันธ์, สาขาศิลปกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถใช้โปรแกรมงานกราฟฟิค Illustrator, Photoshop และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ ได้เป็นอย่างดี
 4. สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ Premier, 3 D, Sketch up, After Effect และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความคิดสร้างสรรค์ ( Creativity ) ในการสื่อสาร และมีความเข้าใจพื้นฐานการตลาดได้ดี
 6. มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจหลักการ หน้าที่ของงานสื่อสารและโฆษณาและสามารถนำเสนอความคิดสร้างสรรค์อย่างมีหลักเกณฑ์และมีเหตุผล
 7. ติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ เพื่อรู้ถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอกเวลา ให้ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบัน
 8. สามารถทำงานเป็นทีม มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ประสานงานกับผู้อื่นได้
 9. สามารถบริหารและคุวบคุมงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
 10. ส่ง Portfolio และประวัติมาได้ที่ recruit@dtc.co.th
Benefits
 • 1. โบนัส 2 ครั้งต่อปี (ตามผลประกอบการ)
 • 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 10 %
 • 3. ปรับเงินเดือนประจำปี
 • 4. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 5. ท่องเที่ยวประจำปี
 • 6. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ประจำปี (กีฬาสี, งานสังสรรค์ประจำปี, กิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ)
 • 7. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • 8. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น (ณาปนกิจ, อุปสมบท ฯลฯ)
 • 9. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพ
 • 10. Commission (เฉพาะตำแหน่ง)
 • 11. ค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่)
 • 12. เสื้อฟอร์มพนักงาน
 • 13. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะตำแหน่ง)
 • 14. ข้าวกล่อง OT
 • 15. ฟิตเนสชั้นนำ (ราคาพิเศษสำหรับองค์กร)
 • 16. สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • 17. ส่วนลดพิเศษ คลีนิคทันตกรรม , โรงพยาบาล
 • 18. วันหยุดประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี
 • 19. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) 6 วันต่อปี
 • 20. วันหยุดสำหรับกิจธุระ (ลากิจ) 7 วันต่อปี
 • และสวัสดิการอื่นๆที่พร้อมดูแลคุณ
How to apply
 • - ส่งใบสมัครทาง E-Mail recruit@dtc.co.th , hr.dtcgps@gmail.com
 • - ส่งใบสมัครตามที่อยู่บริษัท
 • - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • - สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
Contacts
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
63 ซ.สรรพาวุธ 2 ถ.สุขุมวิท
Bang Na Nuea Bang Na Bangkok
Tel. : 1176 ต่อ 103 , 107, มือถือ 063-205-0664
Email : dtc14_131@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-744-7667
Location
Bang Na Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.