JobThai
รับสมัครด่วน
Jan 18, 2022

Nutritionist/นักโภชนกากร (ประจำสาขา โรงพยาบาลสุขุมวิท)

pin locationLocation
pin location

Vadhana, Bangkok

salary iconSalary
salary icon13,000 - 15,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
- ยึดมั่นในการให้บริการตามมาตรฐานการบริการแบบ SODEXO WAY - ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามตารางเวลางานเป็นกะ - เข้าทำงานอย่างตรงเวลา, สวมชุดยูนิฟอร์มที่ถูกต้องพร้อมติดป้ายชื่อตลอดเวลาปฏิบัติงาน - มีความรู้เกี่ยวกับสูตรและวิธีการทำอาหารในรายการอาหารเป็นอย่างดี - มีความรู้และเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับคุณลักษณะของอาหารที่จำเป็นต่อสภาวะการรักษาสุขภาพที่ดี - รับคำสั่งอาหารจากห้องพยาบาล และสั่งอาหารลงในแบบฟอร์ม - สั่งอาหารและจัดเตรียมบัตรอาหาร - ตรวจสอบอาหารก่อนส่งไปยังห้องผู้ป่วย - เตรียมบัตรอาหารผู้ป่วยสำหรับมื้อถัดไป พร้อมกับรายการประจำวันให้ผู้ป่วยเลือกได้ในแต่ละมื้อ - ตอบรับโทรศัพท์ในกรณีสั่งอาหารเพิ่ม, เปลี่ยนแปลงอาหาร, และรับแจ้งผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล - ใช้ซอฟท์แวร์ของโรงพยาบาลและโซเด็กซ์โซ่ ในการเปรียบเทียบ แก้ไข รวบรวมข้อมูลรายละเอียดของผู้ป่วย, ลักษณะของอาหาร และสิ่งที่ต้องการในการประกอบอาหาร - เยี่ยมห้องพักผู้ป่วยทุกวันเพื่อรับคำสั่งอาหาร และให้คำแนะนำด้านโภชนาการด้วย - ปฏิบัติตนอ่อนน้อมและให้บริการแบบมืออาชีพตลอดเวลา - รักษาสัมพันธภาพในการทำงานที่ดีกับเพื่อนร่วมงานในและต่างแผนก - มีความเข้าใจเป็นอย่างดี และยึดมั่นในนโยบายที่เกี่ยวกับกฎและระเบียบของโซเด็กซ์โซ่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดการป้องกันอัคคีภัย, สุขอนามัย, สุขภาพและความปลอดภัย - มีความเข้าใจเป็นอย่างดีในความคาดหวัง, กฎ และระเบียบของลูกค้า - รักษามาตรฐานสุขอนามัยส่วนตัวอย่างดีเยี่ยมตลอดเวลา - ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับทางโรงพยาบาล - ปฏิบัติงานหน้าที่อื่น ๆ ที่จำเป็นตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. วุฒิปริญญาตรี ทางด้านอาหารและโภชนาการ
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ใบประกอบโรคศิลปะ)
  3. ความเข้าใจในตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย, OHS เป็นอย่างดี
  4. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Officeเป็นอย่างดี
  5. สร้างแรงจูงใจตนเอง, มีความมั่นใจในตัวเอง, ซื่อสัตย์ และมีความยืดหยุ่น
  6. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
  7. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้เป็นสำคัญ
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง E-mail - สมัครด้วยตนเองได้ตามที่อยู่ของบริษัทฯ - สนใจสมัครติดต่อ คุณจินตนา และ คุณณฐกานต์*
Contacts
คุณธนัท
บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
Tel. : 092 396 9329
Email : sodexo14_243@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-714-0788
Location
Phra Khanong Nuea Vadhana Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company