รับสมัครด่วน
Sep 19, 2019
Executive Secretary / Senior administrative officer
pin locationLocation
pin location
Chatuchak, Bangkok
salary iconSalary
salary icon20,000 -25,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1.ประสานงาน และเป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ภายในบริษัท
 • 2.ตรวจสอบดูแลและจัดทำเอกสารที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นหมวดหมู่ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • 3.ตรวจสอบและดูแลจัดการเอกสารต่าง ๆ ที่จะต้องนำเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ
 • 4.ดูแลตารางการนัดหมายและการประชุม
 • 5.บันทึกและทำรายงานการประชุม นำเสนอต่อผู้บริหาร
 • 6.ติดต่อประสานงานด้านเอกสารกับโรงงาน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 7.ดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์/เครื่องใช้สำนักงาน
 • 8.ติดต่อประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
 • 9.ติดต่อประสานงานเพื่อนัดหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 • 10.ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. อายุระหว่าง 24-30 ปี
 3. มีความละเอียดรอบครอบ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 4. ชำนาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติเชิงบวก
 6. สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีทักษะทางด้านการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับผู้อื่น
 8. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Benefits
 • 1.ประกันสังคม
 • 2.ค่าคอมมิชชั่น, ค่าน้ำมันรถ, ค่าโทรศัพท์ สำหรับบางตำแหน่ง
 • 3.ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก กรณีเดินทางต่างจังหวัด
 • 4.โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
 • 6.มีการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • 7.สวัสดิการของขวัญพนักงานคลอดบุตร และแต่งงาน
 • 8.สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
How to apply
 • สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท อัลก้า พลัส จำกัด
151/16 ใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Sena Nikhom Chatuchak Bangkok
Tel. : 095-901-9555
Email : alkaplus_06@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Sena Nikhom Chatuchak Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.