Sep 20, 2019
ผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์รองเท้า
pin locationLocation
pin location
Khlong Toei, Bangkok
salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1. วางแผนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์รองเท้าเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการขาย ทั้งรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
 • 2. บริหารสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์รองเท้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และบริหารกำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม
 • 3. ควบคุมการออกแบบ การสั่งผลิตและการซื้อสินค้าแต่ละผลิตภัณฑ์ให้เป็นตามเป้าหมาย
 • 4. ควบคุมตารางการทำงานทุกกระบวนการให้ตรงตามเป้าหมาย เช่น กระบวนการออกแบบ กระบวนการผลิต กระบวนการสั่งซื้อ กระบวนการขนส่ง กระบวนการกระจายสินค้า เป็นต้น
 • 5. ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อช่วยสนับสนุนการขาย เช่น จัดทำอุปกรณ์เสนอขาย, อบรมพนักงานเรื่องความรู้ตัวสินค้า
 • 6. วิเคราะห์สภาวะการตลาดในแต่ละผลิตภัณฑ์ Monthly Sell Through และทิศทางทางการตลาดกับฝ่ายขาย
 • 7. วิเคราะห์สรุปยอดขายรายผลิตภัณฑ์ประจำเดือน และปี เพื่อนำเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. ปริญญาตรี สาขา บริหาร การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก หรือการบริหารแบรนด์ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 3. ภาษาอังกฤษดี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
 4. การบริหารสินค้า การวิเคราะห์สถิติ
 5. Computer skills – MS Office, Internet
Benefits
 • ออฟฟิตทำงาน (วันจันทร์-วันศุกร์) 08.30-17.30 น.
 • 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 2. กองทุนประกันสังคม ,กองทุนเงินทดแทน
 • 3. เงินเบี้ยขยันรายเดือน
 • 4. เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
 • 5. เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
 • 6. เงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท
 • 7. ค่าจอดรถ ( บางตำแหน่ง )
 • 8. เงินทุนการศึกษาบุตรพนักงานที่มีการศึกษาดี
 • 9. ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)
 • 10. เงินโบนัสประจำปี (ตามผลงานและผลประกอบการ)
 • 11. ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลงานและผลประกอบการ)
 • 12. ชุดฟอร์มบริษัทฯสำหรับพนักงานคลังสินค้า จำนวน 4 ชุด
 • 13. รถ รับส่ง พนักงานสำหรับพนักงานคลังสินค้า
 • 14. โครงการฝึกอบรมและสัมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ความรู้ต่างๆ
 • 15. สิทธิการซื้อสินค้าสวัสดิการลด
 • 16. งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี
 • 17. ประกันชีวิต ,ประกันอุบัติเหตุ
 • 18. โอที
 • 19. Commision (บางตำแหน่ง)
 • 20. ค่ารักษาสต็อกสินค้า (บางตำแหน่ง)
 • 21. ชุดฟอร์ม (PC) เสื้อ 4 ตัว กางเกง 3 ตัว
 • 22. คลังสินค้า เสื้อฟอร์ม 4 ตัว
How to apply
 • 1. สมัครผ่าน JobThai.com
 • 2. สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
 • 3. สมัครทาง E-Mail (กรณีสมัครตำแหน่งพนักงานขายประจำห้าง(PC) โปรดระบุจังหวัดที่ท่านต้องการลงพื้นที่)
 • 4. ส่งประวัติมาทางจดหมาย
Contacts
Human Resources Department
RICH SPORT PUBLIC CO.,LTD.
116/20 ถนน ณ ระนอง
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok
Tel. : 02-249-8709 ต่อ 105
Email : richsport_28@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-249-8711
Location
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.