Oct 21, 2019
ผู้จัดการแผนกการตลาด(ธุรกิจร้านอาหาร)
pin locationLocation
pin location
Bang Kho Laem, Bangkok
salary iconSalary
salary icon30,000+++
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • 1.จัดทำแผนและงบประมาณทางการตลาดเสนอต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน
 • 2.ควบคุมและจัดการงานด้านการตลาดให้เป็นไปตามแผนและนโยบายของบริษัทฯ
 • 3.สรุปผลงานประเมิน และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในงานที่เกิดขึ้นทุก 3 เดือน รวมทั้งชี้แจงผลการใช้งบประมาณ
 • 4.วิเคราะห์สินค้า ลูกค้า และยอดขายของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือเพื่อปรับปรุงการทำงานของแผนกต่างๆ
 • 5.ประสานงานร่วมกับแผนกต่างๆ ในบริษัทฯ เพื่อให้งานด้านการตลาดสำเร็จลุล่วง
 • 6.เป็นผู้จัดงาน Project ต่างๆ ด้านการตลาดของร้านร่วมกับแผนกอื่นๆ เช่น Concert, งานต้อนรับสื่อฯ
 • 7.ดูแลเรื่องการสำรวจและจัดหาลูกค้าของบริษัทฯ
 • 8.ดูแลความพึงพอใจของลูกค้า
 • 9.จัดให้มีการให้ข้อมูล และตอบคำถามที่สำคัญเกี่ยวกับการขาย และการตลาดของร้าน
 • 10.ดูแลงานการตลาดทั้งในด้าน Online และ Offline ให้มีประสิทธิภาพ
 • 11.ประสาน และดูแลบุคลากรในส่วนของการออกแบบ ให้สามารถทำงานให้สอดคล้อง และมีคุณภาพทันต่อเวลาในการผลิตงานทางการตลาด
 • 12.ดูแล วัดประเมิน ควบคุมบุคลากรในแผนกให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • 13.รักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 • 14.ประสานงานในการรับนโยบายและรับมอบหมายงานจากคณะผู้บริหาร เพื่อการดำเนินการต่อในงานใดๆที่จะได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 2. ปริญาตรี-โท ทางการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด การวางแผนการตลาดอย่างน้อย 3 ปี
 4. มีควารู้ ความชำนาญ ทางด้านสื่อและการสื่อสาร
 5. มีบุคคลิกภาพและมนุษญืสัมพัธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 6. สามารถควบคุม บริหาร จัดการงานและพนักงานภายใต้บังคับบัญชา อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. สามารถทำงานเชิงรุก และมีทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์
 8. สือสารภาษาอังกฤษได้ดี
 9. มีประสบการณ์ด้านร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Benefits
 • - ค่าอาหาร ทุกตำแหน่ง
 • - วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • - งาน Staff party
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - Service Charge บางตำแหน่ง
 • - ประกันสังคม
 • - ค่า Incentive
How to apply
 • - สมัครผ่านทาง E-mail recruit@twst-group.com
 • - สมัครผ่าน jobthai.com
Contacts
คุณยุ้ย
บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
Tel. : 086-368-5166
Email : twst-group_13@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Wat Phrayakrai Bang Kho Laem Bangkok
Directions
BTS ลงสถานีตากสิน , -รถเมย์ สาย 1,15,75,547 , -รถสองแถวใหญ่ วัดลาดบัวขาว
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.