เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

> 10,000 คน
3,001 - 10,000 คน
1,001 - 3,000 คน
501 - 1,000 คน
0 - 500 คน
 ภาค/จังหวัด:  ภาคตะวันออก
 พบ 198,278 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
97%
26 ปี  
1 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,จัดซื้อ,แอดมิน
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย Hauimek wittayakhom School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Staff Inoc (Inoc eas) , Agent (Insurance Consultants) , ธุระการฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า
98%
29 ปี  
2 สมัครตำแหน่ง  :    Mechanical & Design Engineer,Petroleum Engineer,Service Engineer
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  26,000
ปริญญาตรี Mechanical Engineering Mahasarakham University
ปวส. Farm Mechanics Rajamangala University of Technology ISAN Khonkaen Campus
ตำแหน่งที่เคยทำ :  2W Research Engineer (R&D Department) , Engineer , System Engineer
66%
21 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000 - 15,000
ปวส. เทคนิคเครื่องกล วิทลัยเทคนิคสกลนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างซ่อมบำรุง , ฝ่ายผลิต , นักศึกษาฝึกงาน
91%
25 ปี  
4 สมัครตำแหน่ง  :    R&D,Production Engineer,QA
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี Advanced material and Nanotechnology Silpakorn University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Kheandongpittakhom school
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Material research , Test Engineer
96%
31 ปี  
5 สมัครตำแหน่ง  :    Mechanical Engineer,Maintenance Engineer,Project Engineer
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  23,000 - 30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Mechanical Site Engineer , Mechanical Engineer , Project Engineer , Project Engineer , Maintanance Engineer
76%
23 ปี  
6 สมัครตำแหน่ง  :    QA/QC,Maintenance
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  11,000
ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม Eastern Technology Collage(E-TECH)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA
94%
28 ปี  
7 สมัครตำแหน่ง  :    electrical engineer,mainternance,technician
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี วิศกรรมไฟฟ้า นอร์ทเชียงใหม่
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างไฟฟ้า , ช่างเทคนิค , ช่างเทคนิค
80%
37 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Receiving Officer , Store Cheif
85%
31 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  17,000+
ปวช. ธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยพณิชยการบางนา
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต , หัวหน้าห้องห่อและห้องแพ็คสินค้าสำเร็จรูป , หัวหน้าดูแล/เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า , หัวหน้าธุรการ , ผู้จัดการโรงงาน
91%
26 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  18,000
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสัเกษ
ปวช. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยช่าง , ช่างเทคนิค , ผู้ช่วยช่าง , นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน
97%
34 ปี  
11 สมัครตำแหน่ง  :    Accounting
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  26,000 - 30,000
ปริญญาตรี Business Administration (Accounting) Ubon Ratchathani Rajabhat University.
ปวส. Accounting Ubon Ratchathani Vocational College.
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Accounting and Finance Officer. , Accounting, Purchasing, HR , Accounting Adiministrative Officer. , Accounting and Finance Officer. , Accounting.
92%
39 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000+
ปวส. เครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ปวช. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกคลังสินค้า/ขนส่ง , หัวหน้าคลังสินค้า/ขนส่ง , หัวหน้าหน่วย Warehouse
88%
35 ปี  
13 สมัครตำแหน่ง  :    Admin maintenance,Technician maintenance,Service technician
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  ตามตกลง
ปวส. อิเล็กทรกนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร. คีรีรัฐนิคมวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Admin maintenance , Sale system engineer , Technician maintanance , Technician Maintenance , Service Engineer
88%
23 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  11,500+
ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์อุสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค , ช่างเทคนิค , ช่างเทคนิค
87%
34 ปี  
15 สมัครตำแหน่ง  :    Manager production,Manager engineering
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  60,000
ปริญญาตรี Industrial Engineering Ubon Ratchathani University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assistant manager Engineer , Engineer Supervisor , Production Supervisor
89%
25 ปี  
16 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานฝ่ายผลิต
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  9,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกระบบ
มัธยมศึกษาตอนต้น ผดุงวิทย์(วัดศรีบุญเรือง)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานฝ่ายผลิต , ฝ่ายผลิต , งานทั่วไป , พนักงานฝ่ายผลิต , ช่างประกอบ
92%
39 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  19,000 - 30,000
ปวส. เครื่องมือกล วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอำเภอพนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assistant Engineer , Sub Leader , ช่างเทคนิค
94%
36 ปี  
18 สมัครตำแหน่ง  :    Superviser,Production Leader,Technician Production
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  20,000
ปวส. ช่างไฟฟ้า รร.เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค)
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.ตาพระยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Leader , Production Leader , Foreman , Technician Production
97%
24 ปี  
19 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานบัญชี/การเงิน
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี/การเงิน , พนักงานบัญชี , พนักงาน/ฝึกงาน , พนักงานพาสไทม์ , พนักงาน/ฝึกงาน
87%
27 ปี  
20 สมัครตำแหน่ง  :    Admin,Purchasing
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  13,000-20,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้องกวางอนุสรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่การตลาด , เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงานขาย , นักศึกษาฝึกงาน
 พบ 198,278 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม