เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,370,005 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
84%
32 ปี  
15 พ.ย. 61
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  20,000 - 24,000
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชินีบูรณะ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR Officer (Payroll) , Account Executive , Sale Marketing
90%
24 ปี  
2 สมัครตำแหน่ง  :    บุคคล
15 พ.ย. 61
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่สรรหา , HR Officer
98%
23 ปี  
15 พ.ย. 61
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนาเชือกพิทยาศรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
84%
30 ปี  
4 สมัครตำแหน่ง  :    Purchasing Officer,Oversea Purchasing Officer
15 พ.ย. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี English for business communication Sripatum University Chonburi Campus
ปวส. Tourism Industry Chonburi Vocational Callege
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
89%
35 ปี  
5 สมัครตำแหน่ง  :    Customer Service,Sale Co-ordinater,Sale
15 พ.ย. 61
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยคริสเตียน นตรปฐม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Customer Service , ประสานงานขายต่างประเทศกับประสานงานวางแผนการผลิต , Sale Coordinator , ประชาสัมพันธ์และประสานงานธุรการ
93%
25 ปี  
6 สมัครตำแหน่ง  :    Import-Export Office,Purchase Office,Human Resouse
15 พ.ย. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี ภาษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Export officer , Import officer , Human Resource
67%
26 ปี  
7 สมัครตำแหน่ง  :    Technician,Operator
15 พ.ย. 61
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  14,000
ปวส. อุตสาหกรรมการผลิต วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Operator (Filling&Packing)
95%
31 ปี  
15 พ.ย. 61
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  18,000
ปวส. บัญชี วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
ปวช. บัญชี วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ประสานงานฝ่ายขาย , ธุรการ , ลีดเดอร์
91%
33 ปี  
9 สมัครตำแหน่ง  :    Technician Production
15 พ.ย. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  17,000
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician Production , Technician Production
90%
34 ปี  
15 พ.ย. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหอวัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล-ธุรการ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่สำรวจแหล่งน้ำ
85%
34 ปี  
11 สมัครตำแหน่ง  :    Accounting Supervisor,Assistant Accounting Manager
15 พ.ย. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  45,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ACCOUNTING SUPERVISOR , ACCOUNTING SUPERVISOR , Music Business Accountant (Cost Division) , Accountant , Accountant
89%
27 ปี  
12 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่จัดซื้อ,Buyer
15 พ.ย. 61
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  -
ปริญญาโท การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการขาย
88%
29 ปี  
15 พ.ย. 61
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  17,000
อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วย sale manager , Data Administrator , เจ้าหน้าที่ประสานงานขายและทั่วไป , Staff cutting
99%
30 ปี  
15 พ.ย. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  40,000
ปริญญาโท บริหารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปริญญาตรี ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการผู้บริหาร) , นักประชาสัมพันธ์ , Administration officer
91%
35 ปี  
15 พ.ย. 61
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานการเงิน , พนักงานจัดซื้อ , พนักงานบัญชีการเงิน(ด้านจ่าย)+จัดซื้อ+ประสานงานทั่วไป , Document control , พนักงานบัญชี , ฝ่ายบุคคล
95%
31 ปี  
15 พ.ย. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาตรี Logistics Management Kasetsart University Sriracha Campus
มัธยมศึกษาตอนปลาย Ayutthaya Witthayalai School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Supply Chain Specialist , Supply Chain Executive , Inventory Planning & Warehouse Officer , Production Planning & Material Planning Officer
92%
29 ปี  
15 พ.ย. 61
จังหวัด :  สมุทรสงคราม เงินเดือน :  30,000-36,000
ปริญญาตรี ธุรกิจระหว่างประเทศ (โท)การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Demand Planning Executive , Procurement Analyst , Production Planning
75%
23 ปี  
18 สมัครตำแหน่ง  :    ดีไซเนอร์,งานกราฟฟิค
15 พ.ย. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี สิ่งทอและเครื่อนุ่มห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างทั่วไป
89%
24 ปี  
19 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance,Technician,QC
15 พ.ย. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  Negotiable
ปวส. Automotive Techniques Sisaket Technical Callage
ปวช. Automechanic Sisaket Technical Callage
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Engineer , Mechanic , Welding car body , Trainee
85%
23 ปี  
15 พ.ย. 61
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  13,000-15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ปวส. การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
 พบ 1,370,005 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม