เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,393,907 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
99%
37 ปี  
16 ม.ค. 62
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการก่อสร้าง มหาลัยราชภัฏสกลนคร
ปวส. ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคภูพานบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้บริหาร , โฟร์แมน,เขียนแบบ Auto CAD,ควบคุมงานก่อสร้าง , โฟร์แมน , เจ้าหน้าที่ประมาณราคา , ควบคุณคุณภาพ
93%
33 ปี  
2 สมัครตำแหน่ง  :    HR Recruit Manager,Asst. HR Recruit Manager,HR Recruit Supervisor
16 ม.ค. 62
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000-40,000
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ท่าม่วง กาญจนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR Executive (Recruitment) , Fleet Recruit Supervisor , HR Executive , Recruit Supervisor , HR Recruitment (6month​ contract)
88%
27 ปี  
16 ม.ค. 62
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี สาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Customer Service Staff , พนักงานบริการขายตั๋วเครื่องบิน , นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
91%
48 ปี  
16 ม.ค. 62
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  55,000-65,000
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปวส. การตลาด ร.ร.วีระสุนทรบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ , ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ , ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ , ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ , หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการอาวุโส
91%
23 ปี  
5 สมัครตำแหน่ง  :    Admin ,Clerk,GA,HR,QA,QC
16 ม.ค. 62
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุกิจ เทคโนโลนีพนิชยการบ้านม่วง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Admin Maintenance , Clerk Engineer
97%
28 ปี  
16 ม.ค. 62
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสงขลาเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR&IT , IT Support , IT Support , IT Marketing , หัวหน้าคลังสินค้า
90%
37 ปี  
7 สมัครตำแหน่ง  :    admin staff
16 ม.ค. 62
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยูธยา วาสุกรี
ปวส. การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า , staff
96%
28 ปี  
16 ม.ค. 62
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน , เจ้าหน้าบัญชี
88%
30 ปี  
9 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance Leader,Maintenance Staff,Technichian
16 ม.ค. 62
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  16,000
ปวส. Electrical Power Prachinburi Technical College
ปวช. Electrical Power Kabinburi Industrial and Community Education College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician Support , Maintenance Leader , Shift Supervisor , Apprentice Maintenance
90%
26 ปี  
16 ม.ค. 62
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี การจัดการทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปวช. การโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR Officer , เจ้าหน้าที่นัดรับผู้ป่วย , เจ้าหน้าที่ Call Center และประสานงาน Sale , นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ , พนักงานขาย (Part Time)
77%
26 ปี  
16 ม.ค. 62
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  21,750
ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการสำนักงาน
80%
28 ปี  
12 สมัครตำแหน่ง  :    Production Engineer,Maintenance Engineer,Quality Control Engineer
16 ม.ค. 62
จังหวัด :  อำนาจเจริญ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวช. เครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
91%
25 ปี  
16 ม.ค. 62
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000-15,000
ปริญญาตรี วิศวกรรม​อุตสาหการ​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ล้าน​นา​ตาก
ปวส. เทคนิค​การผลิต (เครื่องมือกล)​ วิทยาลัย​เทคนิค​สุโขทัย​
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน​ , นักศึกษา​ฝึกงาน​ , นักศึกษาฝึกงาน
80%
25 ปี  
14 สมัครตำแหน่ง  :    คลังสินค้า,โลจิสติกส์
16 ม.ค. 62
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000+
ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.สมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  CS IMPORT , CS IMPORT , import ,cy, export
89%
37 ปี  
16 ม.ค. 62
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ
ปวส. บัญชี วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหา , Clerk
93%
42 ปี  
16 ม.ค. 62
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  23,750
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง โรเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , Training , เจ้าหน้าที่ทดสอบสัญญาณโทรศัพท์ , เจ้าหน้าที่ทั่วไป
71%
37 ปี  
17 สมัครตำแหน่ง  :    บัญชีต้นทุน,บัญชี,ธุรการ
16 ม.ค. 62
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  -
ปวส. การบัญชี ไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน , เจ้าหน้าที่บัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ
94%
33 ปี  
16 ม.ค. 62
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  36,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวส. คอมพิวเตอร์ สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกกิจกรรมการตลาด และส่งเสริมการขาย , เจ้าหน้าที่ธุรการ-ประสานงาน , เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการตลาด , Counter
88%
43 ปี  
16 ม.ค. 62
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี มสธ.
ปริญญาตรี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครอง มสธ.
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักวิเคราะห์สินเชื่อ , พนักงานสินเชื่่อและการตลาด เร่งรัดหนี้สิน , เร่งรัดหนี้สิน , เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ , sales
83%
29 ปี  
20 สมัครตำแหน่ง  :    maintenance,technician
16 ม.ค. 62
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000-15,000
ปวส. เทคโนโลยีระบบเครือข่ายและสาระสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ปวช. ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ วิทยาลัยสารพดช่างสุรินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนก ซ่อมบำรุง , หัวหน้าช่างเทคนิค
 พบ 1,393,907 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม