เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 782 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
97%
34 ปี  
21 ก.พ. 61
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer , Engineer , Engineer , Engineer , ช่างเทคนิค
87%
34 ปี  
20 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  40,000+
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคสมุทรสงคราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการวิศวกรรม , ผู้จัดการวิศวกรรม , วิศวกรโครงการ , วิศวกรประมาณราคา / วิศวกรสนาม / เขียนแบบ
95%
34 ปี  
143 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
19 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เขียนแบบ , ช่างเทคนิค , พนักงานขาย , โฟร์แมน , หัวหน้าช่าง
97%
34 ปี  
144 สมัครตำแหน่ง  :    Supervisor maintenance,Assistant manager maintenance,Manager maintenance
16 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี Electrical Engineering Thonburi University
ปวส. Electrical power Pakchong industrial collage
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor Maintenance , Engineer maintenance , Technician , fire man
97%
34 ปี  
145 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance Supervisor,Maintenance Engineer
19 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  29,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวช. ช่างอิเล็คทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance supervisor , Maintenance Supervisor , Maintenance Engineer
92%
34 ปี  
15 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  38,900
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Supervisor. Branch Operations Bangkok , Asst. Manager property Management , วิศวกรก่อสร้างและซ่อมบำรุง , วิศวกรวางแผน , วิศวกรฝ่ายเทคนิค
96%
34 ปี  
147 สมัครตำแหน่ง  :    QA manager,QC manager
14 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  50,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปราจีนกัลยาณี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ , Customer Support engineer
96%
34 ปี  
148 สมัครตำแหน่ง  :    Assistant Manager maintenance,Service Engineer,maintenance Engineer
21 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  38,000-45,000
ปริญญาตรี Electrical Engineer Thonburi University
อนุปริญญา Electrical Power Udonthani Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Suppervisor maintenance , TPM Engineer , Technical Electrical , Senior Technician Electrical
94%
34 ปี  
149 สมัครตำแหน่ง  :    QC Supervisor,QA Supervisor,Production Supervisor
15 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC Staff , QC Production Senior Leader , QA Engineering Staff
99%
34 ปี  
150 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,Asst. Section Manager
20 ก.พ. 61
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  33,000+
ปริญญาตรี Electronics Instrumentation and Control Technology King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok , Bangkok Thailand
ปวส. Electronic Technology Samut Sakhon Technical College , Samutsakhon Thailand
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assit Section Manager
96%
34 ปี  
151 สมัครตำแหน่ง  :    Production Engineer (TPS),Electrical Engineer (HV&MV)
20 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  24,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Engineer (TPS.) , Electrical Fields Engineer
95%
34 ปี  
20 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  63,000
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance Asst Section Manager , Project Manager , Production Engineer , Electrical Engineer
90%
34 ปี  
153 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรงานระบบ
20 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  45,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง งานเครื่องกล โรงเรียนลำปางเทคโนโลยีลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรงานระบบ , วิศวกรไฟฟ้า , Project Manager , วิศวกรไฟฟ้า
97%
34 ปี  
14 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนนทบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ASSISTANT MANAGER DIRECTOR , วิศวกรติดตั้ง , วิศวกรติดตั้ง , เจ้าหน้าที่วิศวกรซ่อมบำรุง
87%
34 ปี  
155 สมัครตำแหน่ง  :    Production manage,Manufacturing manage,Engineering
15 ก.พ. 61
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  45,000
ปริญญาตรี Engineering Program in Electronics and Telecomunications Rajamangala University of Technology Thanyaburi
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Promote assistant manager , Deputy Head of Production and Engineering
95%
34 ปี  
14 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  52,000
ปริญญาตรี Electrical Engineering King Mongkut's Institute of Technology
ปวส. Electrical Thai Austrian Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Automation Maintenance Engineer (Supervisor Level) , Maintenance Engineer
87%
34 ปี  
20 ก.พ. 61
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ม.ธนบุรี
ปวส. ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , วิศวกร , จนท.แผนกวิศวกรรม
84%
34 ปี  
16 ก.พ. 61
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  38,000 - 40,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance engineer supervisor , Maintenance Engineer , Facilities Engineer
95%
34 ปี  
20 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  33,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อนุปริญญา อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้าและระบบ , วิศวกร
98%
34 ปี  
21 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี Electrical Engineer Khonkaen University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Klongmuangpittayakom School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer (Wire Harness) , Engineer (R&D) , solution , Electrical engineer
 พบ 782 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม