เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 128 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
75%
26 ปี  
18 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000-18,000
ปริญญาตรี มหาลัยวิทยาลัยสวนดุสิต
ปวช. คหกรรมศาสตร์ วิทายาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ , ธุรการ
77%
29 ปี  
82 สมัครตำแหน่ง  :    บุคคล,ธุรการ,บัญชี
18 ก.พ. 61
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี การเงิน มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวะศึกษานครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จนท.บุคคล , หัวหน้าแผนกบุคคลธุรการ , ธุรการเงินเดือน , บัญชีเงินเดือน
90%
25 ปี  
83 สมัครตำแหน่ง  :    PURCHASE,เจ้าหน้าที่ธุรกิจ,MERCHANDISER
18 ก.พ. 61
จังหวัด :  เพชรบุรี เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จัดซื้อ , Visual merchandiser
85%
28 ปี  
84 สมัครตำแหน่ง  :    Visual Merchandiser & display,Stylist,costume,Fashion Design
18 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปวช. การบัญชี โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  admin , admin , telesales , ผู้ช่วยดีไซน์เนอร์ Glam Gold Label , PC
89%
25 ปี  
17 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000-23,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  R&D , Production (นักศึกษาฝึกงาน)
68%
25 ปี  
17 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  10,000-15,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  commic 3 , Student Trainee
64%
25 ปี  
87 สมัครตำแหน่ง  :    Lab,inspection,Qc
17 ก.พ. 61
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
76%
23 ปี  
17 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยเสื้อผ้าและแพตเทิร์น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Merchandiser โปรดักชั่น
93%
26 ปี  
17 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  19,000+
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธมงคลวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บุคคล , ธุรการ
73%
38 ปี  
90 สมัครตำแหน่ง  :    Sales,Merchandiser,จัดซื้อ
17 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. ผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales Manager , Merchandiser
78%
35 ปี  
91 สมัครตำแหน่ง  :    Procurement,Qc,เอกสาร,ธุรการ
16 ก.พ. 61
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  13,000
ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ปวช. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA,QC,ฝ่ายผลิต , QA,QC , Procurement
93%
26 ปี  
16 ก.พ. 61
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี แฟชั่นและเทคโนโลยีเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร. สมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขายบ้าน , เลขา/ผู้จัดการแผนกบ้านและสวน , Associate , trainee
93%
36 ปี  
16 ก.พ. 61
จังหวัด :  ประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลับเทคนิคลพบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าฝ่ายบุคคล , หัวหน้าบุคคลธุรการ , หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป , จนท.คลังสินค้าสำเร็จรูป
75%
28 ปี  
94 สมัครตำแหน่ง  :    Online Marketing,Marketing
16 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี ออกแบบสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  E-Marketing Executive , Graphic Design , Graphic Design , Marketing Excutive , นักศึกษาฝึกงาน
93%
27 ปี  
16 ก.พ. 61
จังหวัด :  อุบลราชธานี เงินเดือน :  13,000-15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปวส. เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริการลูกค้า , Pc ส่งเสริมการขาย
69%
23 ปี  
96 สมัครตำแหน่ง  :    Merchandise,Buyer
16 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000-30,000
ปริญญาตรี วิทยาการสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Visual merchandiser , Merchandise ฝึกงาน
84%
37 ปี  
16 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่ธุรการ
80%
24 ปี  
98 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,ออกแบบ
16 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นสิ่งทอ เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปวช. ออกแบบ วิิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานธุรการ , พนักงานบริการ , พนักงาน part-time
83%
34 ปี  
16 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Call certer , ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
81%
23 ปี  
100 สมัครตำแหน่ง  :    การบริการลูกค้า,Stylist,Costume
16 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝึกงานสหกิจศึกษา , Part-time
 พบ 128 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม