เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3,256 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
83%
41 ปี  
21 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000-39,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ปวส. บริหารธุรกิจ โรงเรียนพาณิชยการกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน , หัวหน้าฝ่ายบัญชีการเงิน , หัวหน้าฝ่ายบัญชีการเงิน , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน
80%
27 ปี  
21 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  26,000
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.ช้างเผือกวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จนท.ฝ่ายบุคคล , สนับสนุนฝ่ายสินเชื่อ , เจ้าหน้าที่การเงิน , นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบุคคล
86%
44 ปี  
423 สมัครตำแหน่ง  :    Manager,Asst.Manager
21 ก.พ. 61
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  58,000
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR Manager , Hr Executive , Hr Officer , HR Officer , ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
93%
28 ปี  
424 สมัครตำแหน่ง  :    บัญฃี,การเงิน,ธุรการ
21 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000-17,000
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลกันยานุกูล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชี การเงิน , เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ , ธุรการบัญชี , พนักงานแคชเชียร์ , พนักงานทั่วไป
96%
44 ปี  
21 ก.พ. 61
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  30,000-50,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ปวส. ช่างยนต์ เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ครูผู้สอนวิชาศิลปะ/ทัศนศิลป์ , ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
77%
34 ปี  
426 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,ควบคุมคุณภาพ
21 ก.พ. 61
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ ( ลาดขวาง )
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ , โฟร์แมน IPQC
71%
25 ปี  
21 ก.พ. 61
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่ธนาคาร
96%
35 ปี  
21 ก.พ. 61
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  16,000-20,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปวส. คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยซุปเปอร์ไวเซอร์ , Logistics officer , เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , Admin warehouse
88%
26 ปี  
429 สมัครตำแหน่ง  :    Officer Transport,Import-Export,คลังสินค้า
21 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sr.Officer Transport , Office Transport , ฝ่ายผลิต
85%
24 ปี  
430 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขาย,พนักงานบริการ
21 ก.พ. 61
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี การจัดการ รัตชภาคย์
มัธยมศึกษาตอนปลาย รัตนาเอื้อวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , สรรหาบุคลากร
85%
24 ปี  
431 สมัครตำแหน่ง  :    Creative,Producer,Sales&Marketing
21 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000-27,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์(Gifted education program)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Oversea Purchasing , Sales&Marketing
99%
33 ปี  
21 ก.พ. 61
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี Human Resource Development Ramkhamheang University
อนุปริญญา Marketing Ramkhamheang University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล HR , HR Staff , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลล (แผนก HR) , HR-staff , เจ้าหน้าที่ดูแลร้าน
92%
28 ปี  
433 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,้HR,การเงิน
21 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  17,000+
ปริญญาตรี การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ปวช. การบัญชี โรงเรียนด่านช้างวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จนท.การเงิน/บุคคล
89%
26 ปี  
21 ก.พ. 61
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  12,500
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) อ.ปลวกแดง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ แผนก Machining , เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต , ธุรการ QC , Document Control QC
71%
31 ปี  
21 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ ราชภัฏธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Secretary , Project Manager , บัญชี/การเงิน , บัญชี/การเงิน
87%
28 ปี  
21 ก.พ. 61
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจชุมชน มหาวิทยาลัยการจัดการเทคโนโลยีอิสเทริน์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ , สรรหา/บุคคล/อบรม , ประชาสัมพันธ์ , เจ้าหน้าสินเชื่อเร่งรัดและลูกหนี้ , Qc
92%
22 ปี  
21 ก.พ. 61
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  11,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชี , trainee , trainee
54%
22 ปี  
438 สมัครตำแหน่ง  :    บริหารงานบุคคล
21 ก.พ. 61
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
82%
24 ปี  
439 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,ฝ่ายบุคคล,การเงิน
21 ก.พ. 61
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  14,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานคลังสินค้า , พนักงานแคชเชียร์
92%
37 ปี  
21 ก.พ. 61
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  20,000
ปวส. บริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.สมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคล/ฝึกอบรม , เจ้าหน้าบุคคล , เจ้าหน้าบุคคล , ธุรการติดต่อประสานงาน
 พบ 3,256 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม