เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 846,912 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
95%
32 ปี  
14 ก.พ. 61
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  60,000
ปริญญาตรี Mechanical engineerring King mongkut's institute of technology Ladkabang (KMIT'L)
ปวส. Auto mechanical power technology Rajamangala institute of technology ministry of education, Thailand northeastern
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงเครื่องกล , Process engineer
70%
47 ปี  
14 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป วิทยาลัยสวนดุสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายบุคคล , บุคคลอาวุโส , หัวหน้าฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคล
93%
27 ปี  
18743 สมัครตำแหน่ง  :    จัดซื้อ
14 ก.พ. 61
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  25,000 - 30,000
ปริญญาตรี บริหารสำนักงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปวช. การโรงแรมและการท่องเที่ยว โรงเรียนพณิชยการสยาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อโครงการ , จัดซื้อ , ธุรการ
96%
27 ปี  
14 ก.พ. 61
จังหวัด :  มหาสารคาม เงินเดือน :  25,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มัธยมศึกษาตอนปลาย สารคามพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Safety Engineer
82%
26 ปี  
14 ก.พ. 61
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร รามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย กัลยาณีศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Personnel Supervisor(หัวหน้าพนักงานฝ่ายบุคคล)
82%
26 ปี  
18746 สมัครตำแหน่ง  :    เลขานุการ
14 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  45,000
ปริญญาตรี การโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Secretary to Managing Director Office , Waitress
91%
31 ปี  
14 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.จตุจักร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายบุคคล , HR
93%
25 ปี  
14 ก.พ. 61
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  10,000-15,000
ปริญญาตรี จิตวิทยาองค์การ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกระบบ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการบุคคล , ฝ่ายบุคคล
82%
35 ปี  
18749 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ
14 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ADMINSERVICE OFFICER , EXPORT CUSTOMER SERVICE OFFICER , SENIOR TRAY & EQUIPMENT ASSISTANT , CALL CENTER REPRESENTATIVE (OUTSOURCE)
90%
25 ปี  
14 ก.พ. 61
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  15,000-17,000
ปริญญาตรี ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.ปทุมวิไล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักวิชาการศึกษา , เจ้าหน้าที่สรรหา , พนักงานประจำศูนย์บริการ
82%
25 ปี  
18751 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,จัดซื้อ,สโตร์
14 ก.พ. 61
จังหวัด :  ศรีสะเกษ เงินเดือน :  15,000ขึ้นไป
ปริญญาตรี ภาษาจีนเเละการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Cashier , พนักงานในไลน์ผลิต , สโตร์ , ครูสอนภาษาจีน
85%
26 ปี  
18752 สมัครตำแหน่ง  :    Instrument engineer,Automation engineer,Operator, Maintenance Engineer
14 ก.พ. 61
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. เมคคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Power Plant Operator Engineer
58%
21 ปี  
14 ก.พ. 61
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปวช. เลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
92%
36 ปี  
14 ก.พ. 61
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  26,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง ว.ท.ท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  SUPERVISOR , MAINTENANCE TECHNICIAN , MAINTENANCE TECHNICIAN
83%
23 ปี  
18755 สมัครตำแหน่ง  :    Supply Chain,คลังสินค้า,Import-Export
14 ก.พ. 61
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายสโตร์ , พนักงานประจำเรือ (ฝึกงาน)
80%
27 ปี  
18756 สมัครตำแหน่ง  :    Production Planning,QC Engineer,Maintenance
14 ก.พ. 61
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  16,500
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม โรงเรียนชำนิเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างซ่อมบำรุง , ช่างซ่อมบำรุง , ช่างซ่อมบำรุง
94%
45 ปี  
14 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000ขึ้นไป
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฎกาญจนบุรี
อนุปริญญา ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  กราฟิกดีไซน์และมัลติมีเดีย , ตัดต่อ-กราฟิก , DVD Authoring- CG , Encode DVD , พนักงานเคลียริ่งชั้นต้น(บัญชี)
81%
26 ปี  
18758 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,การขาย,ครูผู้สอน
14 ก.พ. 61
จังหวัด :  กาฬสินธุ์ เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ มหาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ครูผู้สอน , เจ้าหน้าที่ธุรการ
80%
38 ปี  
14 ก.พ. 61
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  25,000-28,000
ปริญญาตรี การตลาด ราชภัฎพระนคร
ปวช. การขาย ดุสิตพณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าของกิจการ , ผู้แทนฝ่ายขายเอเยนต์ ตจว.(ภาคใต้) , sale exclusive , sale ภาคเหนือ , sale นนทบุรี
88%
23 ปี  
14 ก.พ. 61
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  15,000-18,000
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏวสนสุนันทา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักวิทยาศาสตร์
 พบ 846,912 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม