เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ภาค/จังหวัด:  ขอนแก่น
 พบ 21,198 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
93%
39 ปี  
741 สมัครตำแหน่ง  :    Suppervior QA ,QC,SQE,Assist,Manager,Assist maneger,Quality maneger
12 พ.ย. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  50,000 - 60,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ขอนแก่น
ปวส. เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Suppervisor quality engineer , Suppervisor quality asurance , Maintainnace Engineer
77%
39 ปี  
742 สมัครตำแหน่ง  :    การตลาด,ขาย,บัญชี
12 ก.ค. 59
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ชำนาญด้านการรับประกันภัยและการตลาด
81%
39 ปี  
743 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายขายต่างจังหวัด
11 เม.ย. 59
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000
ปวส. เทคนิคยานยนต์ เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายขาย , ฝ่ายขาย , ฝ่ายขาย
91%
39 ปี  
2 มิ.ย. 59
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
อนุปริญญา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  GSD , IE Specailist , หัวหน้ากรุ๊ฟ GSD , เจ้าหน่าที่ IE. , เจ้าหน่าที่ IE.
94%
39 ปี  
4 เม.ย. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000-15,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานดูแลร้าน , พนักงานขายทั่วไป , พนักงานขายบัตร , พนักงานขาย , พนักงานทั่วไป
75%
39 ปี  
746 สมัครตำแหน่ง  :    QA,จัดซื้อ,วางแผน
25 มี.ค. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปวส. ช่างไฟฟ้า รร.เทคโนโลยีพลพณิชยการ
ปวช. ช่างไฟฟ้า รร.เทคโนโลยีพลพณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA , จัดซื้อ , QA
85%
39 ปี  
747 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,R&D
11 ธ.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี วิศวะกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ปวส. ช่างโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Product engineer leader , Engineer , หัวหน้าแผนกผลิตใยสำเร็จรูป
87%
39 ปี  
28 พ.ค. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปวส. เทคนิคการผลิต เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่พัฒนาตลาดรายย่อย , ผู้จัดการคลังสินค้า,ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า , ผู้จัดการคลังสินค้า , ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน , พนักงานบริการ
93%
39 ปี  
749 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,จัดซื้อ,บุคคล
29 พ.ค. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
อนุปริญญา การตลาด วิทยาลัยเทคโนพลพณิชยการ
ปวช. การขาย วิทยาลัยพณิชการบางนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR & ADMIN , บัญชี-สโตร์งานก่อสร้าง , ผจก.สาขาบ่อทอง , ธุรการ-บุคคล
84%
39 ปี  
7 พ.ย. 59
เข้าระบบล่าสุด 3 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  40,000
ปริญญาโท พืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักปรับปรุงพันธุ์
78%
39 ปี  
751 สมัครตำแหน่ง  :    นักวิชาการเกษตร
29 เม.ย. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  40,000
ปริญญาโท พืชไร่นา ปรับปรุงพันธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักปรับปรุงพันธุ์
77%
39 ปี  
752 สมัครตำแหน่ง  :    การตลาด,งานขาย,งานสินเชื่อ
26 ก.ค. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ซุปเปอร์ไวเซอร์
83%
39 ปี  
16 ม.ค. 61
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  17,000-25,000
ปริญญาตรี การศึกษา ราชภัฎอุดรธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน , sales staff
89%
39 ปี  
23 ก.ค. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุมแพศึกษา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ประสานงานทั่วไป , พนักงานร้าน , พนักงานต้อนรับ พนักงานนวดไทย , Call center , call center
73%
39 ปี  
3 เม.ย. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพาณิชย์การขอนแก่น
ปวช. บัญชี โรงเรียนพาณิชย์การขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานจัดซื้อ
81%
39 ปี  
17 ม.ค. 61
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  38,000
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assistant Lab Manager , Senior Chemist , หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมี 1 , นักวิทยาศาสตร์
71%
39 ปี  
13 ก.พ. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชี , พนักงานบัญชีสินทรัพย์ , พนักงานบัญชีลูกหนี้
67%
39 ปี  
758 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการประสานงาน
19 ก.ย. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
93%
39 ปี  
29 ต.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. บัญชี วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี (ปวส.)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ประมวลผลข้อมูล , เก็บข้อมูลการทำกองทุนหมู่บ้าน
80%
39 ปี  
760 สมัครตำแหน่ง  :    กราฟฟิค จัดหน้าหนังสือ
7 พ.ค. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  18,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  กราฟฟิค , EPO (จัดหน้าหนังสือ)
 พบ 21,198 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
เขต / อำเภอ
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม