เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่งงานแยกตามสาขาอาชีพ > วิศวกร
21 ก.พ. 61 วิศวกรคอมพิวเตอร์ (มีประสบการณ์ระบบSCADA) บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ พลังงาน
21 ก.พ. 61 วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer) บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พลังงาน
21 ก.พ. 61 วิศวกรโครงการ/วิศวกรอาคาร กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ การเกษตร
21 ก.พ. 61 Technical sales engineer AM Acoustic Co., Ltd. นนทบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ค้าปลีก
21 ก.พ. 61 วิศวกรด้านเทคนิควิศวกรรม (Technical Engineer) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ พลังงาน
21 ก.พ. 61 Engineer Bridgestone NCR Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 Sales Engineer Bridgestone NCR Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 Production Engineer Bridgestone NCR Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 วิศวกร ชาย Technical support วัดคุม, ไฟฟ้า หรือ ควบคุมอัตโนมัติ บริษัท ยูนิไทย กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
21 ก.พ. 61 หัวหน้าทีม ESTIMATE Mechanical or Electrical ในงานก่อสร้างโรงงาน DAI-DAN (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ก.พ. 61 วิศวกร บริษัท เอ ไอ ที เซอร์วิส จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ก.พ. 61 วิศวกรการผลิต / หัวหน้าแผนกผลิต (Production Engineer / Production Supervisor) บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด สิงห์บุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
21 ก.พ. 61 Delivery-Store Supervisor บริษัท อาโอยาม่าไทย จำกัด ระยอง วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 Plant Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
21 ก.พ. 61 Process Development Engineer / Industrail Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
21 ก.พ. 61 วิศวไฟฟ้า/Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
21 ก.พ. 61 System Engineer/PLC&HMI Programming Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
21 ก.พ. 61 Assembly Engineer บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 Die Production Engineer บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 Mold Engineer บริษัท ชิน-เอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต (Process Engineer) บริษัท ฮิตาชิ ออโต โมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 Facility Engineer บริษัท ฮิตาชิ ออโต โมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 Electrical Engineer (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) m/f Bender Asia Pacific Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ไฟฟ้า
21 ก.พ. 61 วิศวกรไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ บริษัท เยอรมัน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
21 ก.พ. 61 วิศวกรโครงการ งานอาคารขนาดกลาง,ขนาดใหญ่ บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ก.พ. 61 วิศวกรสนาม , senior Site Engineer บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ก.พ. 61 วิศวกรไฟฟ้า งานM,E (งานระบบไฟฟ้า, ประปา, แอร์ ) บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ก.พ. 61 วิศวกรฝ่ายโครงการ (Project Engineer) บริษัท ไทย เคมีคอล สโตเรจ จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
21 ก.พ. 61 วิศวกรโยธา บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด ขอนแก่น วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ก.พ. 61 QA Engineering บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 New Model/Process Engineer บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 Electric Engineer Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ก.พ. 61 วิศวกรสอบเทียบ บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ บริการ
21 ก.พ. 61 วิศวกรเครื่องกล บริษัท สยามเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
21 ก.พ. 61 Maintenance Engineer Sodick (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ก.พ. 61 Process / Design Engineer / Purchasing Engineer Sodick (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ก.พ. 61 Computer Engineer Sodick (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ก.พ. 61 Machning Engineer E&H Precision (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 Mechanical Engineer บริษัท เอพี ยูไนเทค จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 Mechanical Design Manager บริษัท เอพี ยูไนเทค จำกัด ชลบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 หัวหน้างานซ่อมบำรุง บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
21 ก.พ. 61 วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร (ระบบขนส่งทางราง) **มีใบกว. Loxley Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พาณิชย์
21 ก.พ. 61 วิศวกรสนับสนุนงานขาย Loxley Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ พาณิชย์
21 ก.พ. 61 วิศวกร **ประจำ บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด** Loxley Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พาณิชย์
21 ก.พ. 61 วิศวกรโครงการ บริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ก.พ. 61 IT Engineering Jagota Brothers Trading Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
21 ก.พ. 61 วิศวกร บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 วิศวกร หรือ เจ้าหน้าที่จัดทำต้นทุนการผลิต (Costing) บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 Project Engineers (Mechanical or Electrical) บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ก.พ. 61 Senior Mechanical Engineer / วิศวกรเครื่องกลอาวุโส บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ก.พ. 61 Automation Engineer (2+ yrs exp. PLC, SCADA Programming) MSM5020 SMARTCRUIT CONSULTANT Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
21 ก.พ. 61 Commissioning Engineer (2+yrs in water treatment business is a plus) MSM4718 SMARTCRUIT CONSULTANT Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
21 ก.พ. 61 Senior Maintenance/ Technical Engineer (Pump, Valve) MSM5034 SMARTCRUIT CONSULTANT Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
21 ก.พ. 61 Service Engineer (Salary: 18 - 23K/ Location: สมุทรปราการ) RSM:2553 SMARTCRUIT CONSULTANT Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
21 ก.พ. 61 Service Engineer (Exp with pumps system/ Location:Southern) RSM5032 SMARTCRUIT CONSULTANT Co., Ltd. ภูเก็ต วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
21 ก.พ. 61 วิศวกรไฟฟ้า (มีใบ กว.) บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
21 ก.พ. 61 Contract Staff - Engineering (NOC) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
21 ก.พ. 61 Industrial Engineer ( สนง.ใหญ่ สุขุมวิท 93 ) บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ สิ่งทอ
21 ก.พ. 61 Production Engineer / Process Engineer Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
21 ก.พ. 61 Process Industrial Engineering บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
21 ก.พ. 61 Control Engineering วิศวกรควบคุม Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
21 ก.พ. 61 Technical Support - Application Engineer (Oil&Gas) (20-25K) Adecco Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
21 ก.พ. 61 วิศวกรโครงการ(Project Engineer) บริษัท ซูสึเด็น อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด / Suzuden Industrial(Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
21 ก.พ. 61 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัท ไชน่า เทียนเฉิน เคมีคอล เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ก.พ. 61 Field Service Engineer KOH YOUNG SE ASIA PTE LTD ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พาณิชย์
21 ก.พ. 61 วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer ) /วิศวกรเขียนแบบไฟฟ้า(Draftsman) บริษัท ซูสึเด็น อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด / Suzuden Industrial(Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
21 ก.พ. 61 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ณัฐภูมิ วิศวกรรม จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
21 ก.พ. 61 Project Engineer / วิศวกรโครงการ STEMACT THAI Co., Ltd. ระยอง วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
21 ก.พ. 61 วิศวกรออกแบบงานโครงสร้าง Structural Design Engineer บริษัท ก่อ-อิฐ สตรัคเจอรัล ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ก.พ. 61 เจ้าหน้าที่ I.E กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ สิ่งทอ
21 ก.พ. 61 วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรโปรแกรม บริษัท ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 Engineer SHINKO ASIA (BANGKOK) Co., Ltd. สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 Sales Engineer Contrologic Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ไฟฟ้า
21 ก.พ. 61 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
21 ก.พ. 61 Sales Engineer (IT System) 360 Quality Management Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
21 ก.พ. 61 วิศวกรไฟฟ้า 360 Quality Management Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
21 ก.พ. 61 เจ้าหน้าที่วิศวกรประเมินราคา บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
21 ก.พ. 61 วิศวกรโยธา C.V.T. DEVELOP Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ก.พ. 61 วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer) บริษัท เอลโม เทค จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
21 ก.พ. 61 วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer) บริษัท เอลโม เทค จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
21 ก.พ. 61 Production Engineer EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 Production Plan Engineer EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำนิคมอมตะซิตี้ จ.ระยอง) บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ระยอง วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ พลังงาน
21 ก.พ. 61 วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำนิคมอมตะนคร เฟส 1) บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ พลังงาน
21 ก.พ. 61 Engineering Department Manager (Food Manufacturer) Food People Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
21 ก.พ. 61 Production Engineer / Technician (Urgent) EIE INTERGROUP Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษา
21 ก.พ. 61 Site Engineer บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ก.พ. 61 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ก.พ. 61 วิศวกรสุขาภิบาลอาวุโส บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
21 ก.พ. 61 วิศวกรโยธา บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษา
21 ก.พ. 61 Pipeline Engineer บริษัท ยูนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ซี เซอร์วิส จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษา
21 ก.พ. 61 Sales Engineer (ประจำสาขาระยอง) Ebro Valves Trading (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
21 ก.พ. 61 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ โรงพยาบาล/คลีนิค
21 ก.พ. 61 Draftman (นนทบุรี) บริษัทจัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
21 ก.พ. 61 Tooling Engineer SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) Co., Ltd. . พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ก.พ. 61 QA Engineer SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) Co., Ltd. . พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ก.พ. 61 Tooling Engineer Adampak (Thailand) Limited ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
21 ก.พ. 61 วิศกรไฟฟ้า บริษัท เทค แอนด์ ไทม์ ซิสเต็ม จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ก.พ. 61 วิศวกรโยธา บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ก.พ. 61 Sourcing Engineer / Part Quality Engineer Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ก.พ. 61 QC Supervisor (Bangkadi Plant): Walk-in Interview Feb.24 at 9.00 Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ก.พ. 61 Parts Quality Engineer: Walk-in Interview Feb.24 at 9.00 Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ก.พ. 61 Product Engineer (Electronic/Mechanical) Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ก.พ. 61 Fixture Design Engineer/ Automation Engineer : Walk-in Interview Feb.24 at 9.00 Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ก.พ. 61 Mechanical Engineer (Product Verification): Walk-in Interview Feb.24 at 9.00 Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ก.พ. 61 Electronic Engineer (Product Verification): Walk-in Interview Feb.24 at 9.00 Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ก.พ. 61 QC Engineer TOPPING HUDSON PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ก.พ. 61 เจ้าหน้าที่ตอบปัญหางานคุณภาพ S.P. METAL PART Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 Engineer (Operations) MMI Systems Technology (Thailand) Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ก.พ. 61 Product Engineer (Mechanical / Electrical Control) MMI Systems Technology (Thailand) Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ก.พ. 61 Production Engineer Staff EKK Eagle (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 หัวหน้าส่วนบริหารโครงการก่อสร้าง บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ 1 (ธุรกิจทางด่วน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ บริการ
21 ก.พ. 61 Service / Project Engineer บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
21 ก.พ. 61 Structural Engineer (For Design Section / Head Office) Thai Kajima Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ก.พ. 61 Sales Engineer ( Indoor และ Outdoor) บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ไฟฟ้า
21 ก.พ. 61 Sales Engineer (นิวเมติก&ไฮดรอลิก) บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ไฟฟ้า
21 ก.พ. 61 Project Sales Engineer บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
21 ก.พ. 61 Sales Engineer (Energy saving consultant) บริษัท ชินเพาเวอร์ จำกัด (Chin Power Co., Ltd.) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พลังงาน
21 ก.พ. 61 วิศวกรไฟฟ้า (อ.ปลวกแดง จ.ระยอง) THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ การเกษตร
21 ก.พ. 61 Technical Support Engineer (วิศวกรสนับสนุนทางเทคนิค) *สัญญาจ้าง 2 ปี* บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ พาณิชย์
21 ก.พ. 61 Sales Executive (ประจำสำนักงานระยอง) บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พาณิชย์
21 ก.พ. 61 Sales Executive (กล้องCCTV) บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พาณิชย์
21 ก.พ. 61 Sales Executive (ขายอุปกรณ์กู้ภัย) บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พาณิชย์
21 ก.พ. 61 โปรแกรมเมอร์ Air Cond Consultant Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ บริการ
21 ก.พ. 61 ENGINEER บริษัท ว่องไววิทย์ อินดัสเตรียล ซัพพลาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
21 ก.พ. 61 Sales Engineer (วิศวกรขาย) สาขาสมุทรปราการ EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
21 ก.พ. 61 Design Engineer ประจำสาขาสมุทรปราการ EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
21 ก.พ. 61 Sales Engineer (วิศวกรขาย) สาขาชลบุรี EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
21 ก.พ. 61 วิศวกรโครงการ บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
21 ก.พ. 61 วิศวกร บริษัท เตียวฮงไพศาลจำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
21 ก.พ. 61 พนักงานวิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด ราชบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
21 ก.พ. 61 Tooling Engineer Asian Technology Solutions Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
21 ก.พ. 61 Instrument & Control Engineer Operational Energy Group Limited ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
21 ก.พ. 61 วิศวกรสนาม บริษัท ปีเตอร์สัน 1990 จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ก.พ. 61 วิศวกรควบคุมคุณภาพ บริษัท ปีเตอร์สัน 1990 จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรสำรวจ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ก.พ. 61 Purchasing Engineer Manager DSP Group ระยอง วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อื่นๆ
21 ก.พ. 61 Sales Engineer บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พลังงาน
21 ก.พ. 61 วิศวกรเทคนิค (ฝ่ายนวัตกรรม) บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ก.พ. 61 วิศวกร ประจำพื้นที่ วังน้อย จ.อยุธยา บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พลังงาน
21 ก.พ. 61 Field Engineer (ประจำ สนง.ระยอง) บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
21 ก.พ. 61 Product Sales Engineer / วิศวกรขายสินค้า บริษัท เบเจอร์ บี.กริม (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
21 ก.พ. 61 Sales Engineer / วิศวกรฝ่ายขาย บริษัท เบเจอร์ บี.กริม (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
21 ก.พ. 61 Sales Engineersตู้เชื่อมลวดเชื่อมMarkingใบเลื่อยStrappingเครื่องจักรงานเหล็ก,ไม้ บริษัท สยาม ชาญ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
21 ก.พ. 61 Senior Sales Engineer / Sales Engineer PBTech Trading Co.,Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
21 ก.พ. 61 วิศวกร บริษัท โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 วิศวกรควบคุมการผลิต บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
21 ก.พ. 61 Application Electrical Engineer-Industrial Automation บริษัท อีโมเยอร์ ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด/Emoyor system (Thailand)Co.,Ltd กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
21 ก.พ. 61 Application Sales Engineer-Press Automation System บริษัท อีโมเยอร์ ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด/Emoyor system (Thailand)Co.,Ltd ชลบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อื่นๆ
21 ก.พ. 61 Application Sales Engineer- Industrial Automation System บริษัท อีโมเยอร์ ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด/Emoyor system (Thailand)Co.,Ltd ชลบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อื่นๆ
21 ก.พ. 61 Service Engineer ( Pump) – Rayong บริษัท เดลต้า เอลเม็ก จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
21 ก.พ. 61 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงสร้างผลิตภัณฑ์และราคา (โรงงานบางปะอิน/สำนักงานอโศก) บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
21 ก.พ. 61 System Engineer บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ก.พ. 61 PCB Engineer บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ก.พ. 61 Production Engineer (Automation) บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ก.พ. 61 Production Innovation Chief Staff บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ก.พ. 61 Product Engineer (Electronic) บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ก.พ. 61 Total Value Engineer (Engineer or Senior Engineer or Chief Engineer) บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ก.พ. 61 Product Engineer (Mechanical part) บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ก.พ. 61 Mold Part Engineer บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ก.พ. 61 Press Part Engineer บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ก.พ. 61 Tooling Engineer บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ก.พ. 61 Engineer (Quality Assurance Administration) บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ก.พ. 61 Engineer Mik Denshi Kohgyo (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ก.พ. 61 Sales Engineer (Nonthaburi Office) Donaldson (Thailand) Company Limited. นนทบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ก.พ. 61 Electrical Engineer (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง) Thai Kajima Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ก.พ. 61 SENIOR MECHANICAL ENGINEER (ประจำแผนก Design /สำนักงานใหญ่ ) Thai Kajima Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ก.พ. 61 วิศวกรงาน (Machine แม่พิมพ์) บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 วิศวกรการผลิต บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 วิศวกรวางแผนการผลิต บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 วิศวกรงานโครงการ / Project Engineer บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 วิศกรคุณภาพ บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 วิศวกรฝึกอบรม บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 วิศวกรโยธา บริษัท ช.สยาม ก่อสร้าง จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ก.พ. 61 Process Engineers บริษัท ไลอ้อน ไทร์ส ( ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 วิศวกรวางแผนและควบคุมการผลิต บริษัท อินเตอร์ทูล เทคโนโลยี จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
21 ก.พ. 61 QA Engineer กลุ่มบริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์ ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 วิศวกรโครงการ งานระบบไฟฟ้า (รพ.สินแพทย์ บางนา) บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
21 ก.พ. 61 วิศวกรไฟฟ้า (ประจำสำนักงานใหญ่ นนทบุรี) บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
21 ก.พ. 61 Sales Engineer งานเครื่องกล/งานไฟฟ้า (ประจำสำนักงานใหญ่ นนทบุรี) บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ บริการ
21 ก.พ. 61 Launch Supervisor Eagle Ottawa (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ก.พ. 61 วิศวกรโยธา (อ.ปลวกแดง จ.ระยอง) THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ การเกษตร
21 ก.พ. 61 Sales Engineer Marushin (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
21 ก.พ. 61 วิศวกรโทรคมนาคม RF Engineer บริษัท โมบิแครท จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
21 ก.พ. 61 Maintenance Engineer บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
21 ก.พ. 61 Sales Engineer (ด่วน!!!) Femco (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อื่นๆ
21 ก.พ. 61 วิศวกร (Engineer)/ หัวหน้าช่าง (Technician Supervisor) บริษัท ยูนิตี้ กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
21 ก.พ. 61 ELECTRICIAN (ช่างไฟฟ้า) ประจำสาขาลานกระบือ บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด กำแพงเพชร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ก.พ. 61 Industrial Engineer สาขาระยอง บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ก.พ. 61 วิศวกรออกแบบเครื่องกล บริษัท บางกอก แพลนเนอร์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
21 ก.พ. 61 วิศวกรแหล่งน้ำ/ชลประทาน บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
21 ก.พ. 61 วิศวกร ปฐพีเทคนิค บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษา
21 ก.พ. 61 ผู้จัดการโครงการ (ปฐพีเทคนิค /โครงสร้าง) บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรสำรวจ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
21 ก.พ. 61 วิศวกรหลังการขาย Home Care Engineer บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
21 ก.พ. 61 หัวหน้างาน แผนกวิศวกรรมและงานซ่อมบำรุง (Maintenance) บริษัท เอ็ม.อี. เมดิเทค จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
21 ก.พ. 61 วิศวกรโยธา บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ค้าปลีก
21 ก.พ. 61 วิศวกรเครื่องกล บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
21 ก.พ. 61 วิศวกรซ่อมบำรุง United Standard Terminal Public Company Limited สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ขนส่ง
21 ก.พ. 61 วิศวกรเครื่องกล บริษัท ดับเบิลยู เค ซี จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ก.พ. 61 วิศวกรไฟฟ้า (Senior Electrical Engineer) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา
Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13