JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  23 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการแผนกย้อม
1) เปิดตั๋วงานย้อมตามแผนงานที่วางไว้ 2) ควบคุมทีมงานที่ดูแลงานย้อมและเครื่องย้อมให้เป็นไปตามแผนงาน 3) จัดเตรียมและตรวจสอบชิ้นงานหลังย้อมตามกระบวนการ Lab test 4) ควบคุมคุณภาพและปฎิบัติงานในสายผลิต ...

บริษัท ยูไนเต็ด ซีมเลสแวร์ จำกัด
1 Position
Salary 19,000 - 25,000
24 Jul 19
2 . ธุรการทั่วไป
- ดูแลงานเอกสารและความเรียบร้อยทั่วไปของบริษัท - จัดทำสต็อคสินค้า - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - ทำรายงานสรุปต่างๆ

บริษัท รีเทล เอาท์เล็ท จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
3 . IT Support ประจำคลังสินค้า ซ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี 13
- ดูเเล Software Hardware ภายในคลังสินค้า - Support Computer ภายใน คลังสินค้า - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุภารา จำกัด
2 Position
24 Jul 19
4 . Warehouse Admin ประจำคลังสินค้า ถ.ตัดใหม่ ซ.เลี่ยงเมือง นนทบุรี 13
- รับ order จาก หน้าร้าน - ตรวจเช็คสินค้าก่อนเปิดยิลส่งของ - จัดเตรียมสินค้าก่อนส่งมอบ - ส่งใบ Order ให้พนักงานจัดของ - บันทึกรายงานขนส่งแต่ละวัน

บริษัท สุภารา จำกัด
24 Jul 19
5 . พนักงานคลังสินค้า ประจำคลังสินค้า ซ.เรวดี6
เเพคสิ้นค้า จัดเรียงสินค้า

บริษัท สุภารา จำกัด
10 Position
24 Jul 19
6 . พนักงานขับรถ คลังสินค้า ประจำคลังสินค้า ซ.เรวดี6
- ขับรถส่งสินค้า จาก คลังสินค้าไปส่งห้างสรรพสินค้า - ทำงานเสาเว้นเสา - มีOT ทุกวัน

บริษัท สุภารา จำกัด
3 อัตรา
24 Jul 19
7 . เมอร์แชนไดเซอร์ Production Merchandiser (PM)รับสมัครด่วน !
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและวางแผนกับฝ่ายผลิต ติดตามวัตถุดิบและการผลิต ให้สอดคล้องกับกาลังการผลิตและความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ และส่งมอบได้ทันตามเวลาที่กาหนด ...

บริษัท วาไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2 ตำแหน่ง
24 Jul 19
8 . Merchandiser
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศและบริษัทฯ ตัวแทน -ดูแลติดตามงานและประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท ฯ -จัดทำตัวอย่างและตรวจสอบให้ลูกค้าตามความต้องการเพื่อตกลงผลิตสินค้า -ถ่ายทอดข้อมูลไปยังทุกฝ่าย...

บริษัท ฟูลไทย นิตติ้ง แฟคตอรี่ จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
24 Jul 19
9 . ช่างซ่อมบำรุง
-ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน -ด้านงานซ่อมบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ (ตรวจสอบ ติดตาม ใส่ใจ) -ซ่อมอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ เช่นงาน ไฟฟ้า ประปา สี เชื่อม -เฝ...

บริษัท ไฟว.เจ.ทู.เอ็ม การ์เม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์/ตามตกลง
24 Jul 19
10 . พนักงานเย็บผ้า
-เย็บผ้าโดยใช้จักรไฟฟ้า,จักรคอม ***ทางบริษัทยังเปิดรับสมัครพนักงานอีกหลายอัตรา*** 1.พนักงานเย็บผ้า 2.พนักงานรีดผ้า 3.พนักงานแพ็ค 4.พนักงานฟอกผ้า

บริษัท ไฟว.เจ.ทู.เอ็ม การ์เม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง/ตามประสบการณ์
24 Jul 19
11 . IE Manager /Lean Project
Innovation in product,process and equipment

Mandarin Clothing Co.,Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการ/แรงงานต่างด้าว
- มีประสบการณ์แรงงานต่างด้าว เช่น พม่า - รับผิดชอบในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รับผิดชอบทำหน้าที่ในด้านสรรหาแรงงานต่างด้าว - การต่อ visa และwork...

Thai Garment Export Co.Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
1.คัดเลือกและสรรหาบุคลากร รายละเอียดดังนี้ - ติดต่อสื่อและเตรียมข้อมูลในการรับสมัครงาน - นัดผู้สมัครและนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์งาน - จัดเตรียมเอกสารรับสมัครงาน และแบบทดสอบต่างๆ - สัมภาษณ์งาน และนำเสนอ...

Thai Garment Export Co.Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
14 . GA Officer
- ดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน - ดูแลงานด้านธุรการของบริษัทฯ - ติดต่อประสานงานด้านต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งภายในบริษัทฯ และองค์กรหรือบุคคลนอกบริษัทฯ - งานช่างไฟ ...

Thai Garment Export Co.Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
15 . ผู้ชำนาญการฝ่ายวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Executive)
- Layout: assist the Industrial Engineering Manager in designing the Factory and line layout. Identify opportunities for improving the Factory layout, and recommend changes to the Industrial Engineer...

Thai Garment Export Co.Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary ์N/A
20 Jul 19
16 . ฝ่ายบุคคล
1 คัดกรองพนักงานตามที่แต่ละแผนกต้องการมาเพิ่มในส่วนที่ มีบุคคลากรไม่เพียงพอ 2 คัดกรองมาแล้วจะต้องมีการอบรมเรื่อง สวัสดิการ กฎระเบียบของบริษัท ต่าง ๆ ค่าจ้าง วันหยุดต่างๆ 3 ทำค่าแรงของพนักงานทุก...

บริษัท เอเชีย สปอร์ต จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
17 . Customer Service Executive ( Merchandiser )รับสมัครด่วน !
Role Proposed: Act as a bridge between customers, the Factory (Sample Room, Production, Logistics and CSP teams) and TGA to ensure customers orders are serviced to meet/exceed customer expectations i...

Thai Garment Export Co.Ltd.
2 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
18 . ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ(บอยเลอร์)
- ดูแลควบคุมระบบหม้อไอน้ำ - และงานอืนๆตามได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเชีย สปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000
19 Jul 19
19 . Customer Service Executive
Reporting to the Customer Service Director, responsibilities for this role include managing and improving customer service standards and service quality. This role will manage the day to day provision...

Mandarin Clothing Co.,Ltd.
6 Position
Salary Neo
18 Jul 19
20 . หัวหน้างานแผนกเย็บ (Sewing Supervisor)
ประสานกับพนักงานเย็บและทีมสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อผลิตเสื้อผ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ได้คุณภาพ จำนวนตรงตามความต้องการของลูกค้า - มอบหมายงานให้พนักงานเย็บตามระดับทักษะและรายละเอียดขั้นตอนการเย็บ ระบุความต...

Thai Garment Export Co.Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary N/A
18 Jul 19
  23 Positions      
Sort By 
Disability Jobs