JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  31,538 Positions      
Sort By 
1 . Marketing Coordinator (อาหารญี่ปุ่น)
*ดูแลด้านการนำเข้าและการขายเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่น ได้แก่ เนื้อ Wagyu, หอย Hotate - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานต่าง ๆ - ประสานงานด้านการนำเข้าสินค้า - จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้...

บริษัท ไนซ์เดย์ จำกัด
17 Nov 18
2 . พนักงานขายแบรนด์ Groovin' (PC ประจำห้าง Siam Takashimaya/Zen)
PC แบรนด์ Groovin' แผนกชั้นในชาย ประจำห้าง Siam Takashimaya (ICON SIAM ถนนเจริญนคร), Zen รายละเอียดงาน - เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าที่สนใจ และนำเสนอให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - บันทึกย...

บริษัท ไนซ์เดย์ จำกัด
Salary 11,000 + OT + Commission + Incentive (รายได้รวมเฉลี่ย 17,000+)
17 Nov 18
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- ประสานงานแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้อง - ดูแลสต๊อคสินค้า - จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

BangkokBootery
Salary 18,000+ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 Nov 18
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำบัญชีในฝั่งการขาย เช่น ออกใบกำกับภาษี, ใบลดหนี้, ติดตามลูกหนี้, ทำ aging ลูกหนี้ ฯลฯ - ทำบัญชีฝั่งซื้อ เช่น จัดทำใบหัก ณ ที่จ่าย, ทำใบสำคัญจ่าย, ติดต่อ supplier ฯลฯ

BangkokBootery
2 Position
Salary 18,000+
17 Nov 18
5 . ฝ่ายขาย
เปิดงานขายลูกค้าใหม่ 1. จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด กลุ่มลูกค้าร้านวัสดุก่อสร้าง โรงเรียน โรงงาน โรงแรม ร้านอาหาร หรือ บริษัทรับเหมาทำความสะอาด ฯลฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2.ขายงานแม่บ้าน outsource ง...

Eco Clean Service Co., Ltd.
3 Position
Salary N/A
17 Nov 18
6 . ธุรการคลัง
- ทำรายละเอียดเบิกสินค้า เปิดบิล - ทำรายละเอียดนำสินค้าเข้าคงคลังในแต่ละวัน - ตัดสต๊อกสินค้าสำเร็จรูป - ตรวจนับสต๊อกสินค้าสำเร็จรูป ให้ตรงตามที่คำนวน - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตราฐาน...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
1 Position
Salary 12,000+
17 Nov 18
7 . วิศวกรการผลิต
- ดูแลระบบและกระบวนการผลิต ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบมาตราฐานสินค้าให้เป็นไปตามที่กำหนด - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในแผนกให้สอดคล้อง กับ มาตราฐาน ISO - พัฒนาระบบการทำงาน และเครื่องจักร ให้มีปร...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
5 Position
Salary 15,000
17 Nov 18
8 . พนักงานขายหน่วยรถ ตจว. (EV)รับสมัครด่วน !
1.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า 1.2 นำเสนอสินค้าใหม่ ให้กับลูกค้า 1.3 หาช่องทางการขายสินค้าในรูปแบบใหม่รวมถึงหาลูกค้าใหม่ 1.4 ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าในสถานที่ของลูกค้า 1.5 ตร...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,500.-
17 Nov 18
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ รับสมัครด่วน !
1.1 นำเสนองานแผนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 1.2 ตรวจสอบและวิจัยการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 1.3 ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการความปลอดภัยและจัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย 1.4 จัดทำการเล...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 - ตามความสามารถ
17 Nov 18
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลติดตามการเก็บเงินของพนักงานขาย 2. ดูแลเงินสดย่อย 3. จัดทำรายงานการเงิน เช่นรายการรับเงินประจำวัน,รายการตรวจสอบบิลคืน 4. ติดตามตรวจสอบการโอนเงิน 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000-15,000 บาท
17 Nov 18
11 . หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนา (กรุณาใส่รายละเอียด ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน)รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต , ผลิตภัณฑ์ หรือการแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2. ดำเนินการทดสอบวัตถุดิบ , บรรจุภัณฑ์ 3. ดำเนินการทำรายงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อเสนอ...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Nov 18
12 . หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม และแรงงานสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
ความรับผิดชอบหลัก - งานอบรมทั้งระบบ พัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - ปฐมนิเทศก์พนักงานรายวัน รายเดือน - ทำแผนอบรม และปฏิบัติตามแผน ประเมินผลหลังการฝึกอบรม - วิเคราะห์ ประสิทธิผลในการอบรมแต่ล...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000- 25,000 บาท
17 Nov 18
13 . พนักงานขับรถส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
-ส่งสินค้าในกรุงเทพ และปริมณทล -ดูแลและตรวจสอบสภาพรถส่งสินค้า -ตรวจสอบสินค้าและเอกสารในการส่งสินค้าให้ถูกต้อง -ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับแผนกต่าง ๆ รวมถึงแผนกตัวเองเมื่อมีการร้องขอ -...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Nov 18
14 . พนักงานขายเครดิต ตจว. ( ภาคอีสาน)รับสมัครด่วน !
1.เสนอขายสินค้าตามทริปการขาย,เขตที่รับผิดชอบ 2.คีย์ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า,รายงานประจำทริป 3.การจัดสินค้า,ตรวจสอบสินค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
หลายอัตรา
Salary 10,500-12,000
17 Nov 18
15 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด กทม. ( BF1-BF2 )รับสมัครด่วน !
1.เข้าเยี่ยมร้านค้าตามแผนขายประจำเดือน 2.เช็คสต๊อกและจัดเรียงสินค้าของร้านค้า 3.คีย์ส่งข้อมูลการขายประจำวัน 4.ส่งเอกสารการขายให้ฝ่ายบัญชี 5.ขายสินค้าตามยอดขายที่มอบหมาย 6.เสนอขายสินค้าในเขตกรุงเท...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Nov 18
16 . พนักงานขับรถหน่วยรถ ต่างจังหวัด (6 ล้อ) ( DEN)รับสมัครด่วน !
1.ขึ้น-ลงสินค้า ออกขายต่างจังหวัดวันที่1-25 2.กลับเข้าบริษัท วันที่ 25 คืนของ เคลียร์เอกสารให้บริษัท 3.วันที่30-31 เตรียมขึ้นของ,วางแผนการออกทริป

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,500 + เบี้ยเลี้ยง
17 Nov 18
17 . พนักงานขายเครื่องสำอาง กรุงเทพและปริมณทล
เสนอขายสินต้าเครื่องสำอาง ตามร้านค้าในเขตกรุงเทพและปริมณทล

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด
3 อัตรา
17 Nov 18
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี(ประจำอพาร์ทเม้นท์ บ้านแสงจันทร์ฉาย ซ.เจริญกรุง 67 )
1.ออกใบแจ้งหนี้และใบกำกับภาษี เกี่ยวกับค่าเช่าอพาร์ทเม้นท์ รายวันและรายเดือน 2.จัดทำเอกสารการแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินจากลูกค้าของอพาร์ทเม้นท์ 3.ดูแลจัดทำ/เก็บเอกสารทางบัญชีเช่น จัดทำใบกำกับภาษี/ใบสำคั...

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Nov 18
19 . พนักงานขายสินค้าช่องทาง Modern Trade
1.เสนอขายสินค้าเครื่องสำอางเข้าห้างต่าง ๆ ในช่องทาง Modern Trade 2.สำรวจตลาดและข้อมุลสินค้าในห้างที่รับผิดชอบ 3.บริหารการขายการกระจายสินค้าและร่วมเสนอโปรโมชั่นเพื่อช่วยผลักดันยอดขาย 4.หน้าที่อื่น ...

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท ++ ค่าน้ำมัน ++ ค่าโทรัพท์ ++ค่าเสื่อมรถ
17 Nov 18
20 . หัวหน้าแผนกธุรการ
1.จัดซื้ออุปกรณ์เเละเครื่องใช้สำนักงานเเละสินทรัพย์ต่างๆ 2.ควบคุมสต๊อกและการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน 3.ดูเเละทรัพย์สินของบริษัท เเจ้งซ่อมต่างๆ 4.ควบคุมดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ...

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Nov 18
  31,538 Positions      
Sort By 
Disability Jobs